Paard_vrachtwagen
Paard_neus_hooi
Dierenarts_Scan_oog

Abonneren

Op deze pagina kunt u zich abonneren op het vakblad voor de paardenbranche. Een abonnement bestaat uit 6 uitgaven per jaar. Het magazine legt het accent op de belangen van hippische ondernemers, hun vraagstukken, wensen en visies. Profilering van de bedrijfsmatige paardensector is een must, zeker nu overheden de omvang van de economische en maatschappelijke factor ontdekken. Tevens leest u artikelen die de bedrijfsvoering van de individuele maneges-, pension- of hengstenhouder in de breedste zin van het woord ondersteunen.

Een abonnement op De Hippische Ondernemer wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Opzeggingen, uitsluitend schriftelijk, dienen twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode in het bezit van de uitgever te zijn.

Voor meer informatie over het abonnement kunt u mailen naar info@dehippischeondernemer.nl.