HO-DemoTestDag_Equitrend-Photocredit_Newmore

Demo Test Dag

Bij de Demo Test Dagen van De Hippische Ondernemer wisselen ondernemers, toeleveranciers en experts kennis en vaardigheden uit in een praktijksetting. Hierbij draait het om het delen van ervaringen, waardoor er professioneler en efficiënter kan worden gewerkt op het paardenbedrijf.

Op 3 oktober organiseerde De Hippische Ondernemer de eerste Demo Test Dag bij Academy Bartels in Hooge Mierde. Adverteerders toonden in acht demo-test sessies aan een vijftigtal abonnees hoe diverse machines en aanbouwdelen de efficiency op hun paardenbedrijf kunnen bevorderen. De thema’s die tijdens deze eerste editie aan bod kwamen waren bodemonderhoud, mesten/opstrooien en logistiek in en om de stal.

Bij het thema bodemonderhoud werden de bezoekers uitgebreid geïnformeerd over sleeptechniek, bodemsamenstelling en beregening door bedrijven zoals Equitrend, Agterberg, Horsmans en Toprain. Een tiental bodemvlakkers werden gedemonstreerd en konden worden getest. De types die positief opvielen hadden in diepte instelbaar cultivatortanden voor het losmaken, daarachter een vlakijzer die de bodem aftopt, een achterplaat die de bodem aandrukt en tenslotte verende tanden de bodem nog iets oprullen. “Waar het nog al eens misgaat is het patroon en de richting waarin men sleept. Als je daarin te weinig varieert ontstaan er snel kuilen”, aldus Thijs Doran van Agterberg bv.

Bij het thema mesten/opstrooien kon men terecht bij Walkro met vragen over mestafvoer en Giant, Avant en Puple Products demonstreerden nieuwe efficiënte manieren om machinaal uit te mesten. Opvallende innovaties zijn de Purple Spreader en Purple Packer, waarmee uitmesten en opstrooien van een stal in enkele minuten gebeurd kan zijn. Giant demonstreerde de ‘Skid’ waarmee een behendige chauffeur in een dag makkelijk 50 paardenstallen volledig kan leegrijden, ook in stallen met lastige hoeken.

Veel aandacht was er voor het verbeteren van de logistiek in en om de stal. Er stonden tractoren van John Deere en Valtra en een breed aanbod aan shovels van diverse merken en types werd gepresenteerd. Bezoekers konden testen met machines van Giant, Mustang, Manitou, Norcar, Avant en Ausa. Een opvallende trend is het toenemende aantal elektrisch aangedreven wagens voor diverse stalwerkzaamheden zoals kruiwagens, strokarren, mestwagens en hoefslagvlakkers.

De praktijkdemonstraties en tests werden afgewisseld met informatieve lezingen. Joep Bartels gaf een inleiding over familiebedrijf Academy Bartels, en ging daarbij nader in op de overgang naar de volgende generatie. Feije Smies (ZLTO) nam de problematiek rond de aanleg van buitenbakken onder de loep en gebruikte daarbij verhelderende praktijkvoorbeelden van bekende paardenbedrijven. Oscar van Straaten (Agradi) nam consumententrends in de paardenbranche onder de loep waarbij hij putte uit veel tot de verbeelding sprekende feiten en cijfers uit enquêtes die zijn bedrijf doorlopend houdt.

De Hippische Ondernemer heeft het initiatief genomen om Demo Test Dag jaarlijks te gaan organiseren, met wisselende onderwerpen en op wisselende locaties. De volgende Demo Test Dag vindt plaats in mei 2020. Tijdens tests worden zaken zoals prestatie, veiligheid en gebruikersgemak door deelnemers en redactie getest. Er worden enkele interactieve presentaties gegeven en er is gelegenheid om informeel met elkaar van gedachten te wisselen. Deze dagen onderscheiden zich van open dagen en beurzen door het onafhankelijke en praktische karakter, waarbij de situatie vanuit meerdere invalshoeken wordt bekeken. Te zijner tijd verschijnt op deze pagina nadere informatie over de Demo Test Dag in mei 2020.