Manege Middenhof (9)

Hippische Ondernemer van het Jaar

HIP AWARD

Verkiezing van de Hippische Ondernemer van het jaar 2019

De verkiezing van de Hippische Ondernemer van het Jaar is een initiatief van Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten), in samenwerking met Horse Event. De verkiezing moet bijdragen aan de bevordering van goed ondernemerschap in de paardensector. De prijsuitreiking van deze HIP AWARD vindt plaats op vrijdag 13 september 2019 tijdens Horse Event in Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen.

Wie kan er meedoen?
Elke hippische ondernemer die een uitstekende ondernemersprestatie heeft geleverd en die voldoet aan onderstaande voorwaarden kan meedingen naar de titel ‘Hippische Ondernemer van het Jaar 2019’. Deelnemers aan de verkiezing dienen te voldoen aan onderstaande voorwaarden. De deelnemer:

 • Is hippische ondernemer met hoofdvestiging in Nederland;
 • Is lid bij een brancheorganisatie, die deel uitmaakt van FNHO of LTO;
 • Oefent een bedrijf uit voor eigen rekening en risico;
 • Haalt hoofdinkomen uit het hippisch bedrijf;
 • Is bereid om aan een vertrouwenspersoon beperkte inzage te geven in de financieel economische gegevens van het bedrijf. De jury beslist op basis van de kwalificatie (bijvoorbeeld matig, goed of zeer goed) die de vertrouwenspersoon geeft. De financiële cijfers blijven strikt vertrouwelijk. Ondernemers in een tak waar het niet voor de wind gaat, maar die hun bedrijf toch boven de middelmaat weten uit te tillen, maken zeker ook kans op de prijs;
 • Wordt uiterlijk 1 mei 2019 kandidaat gesteld of stelt zichzelf kandidaat bij het secretariaat van de Stichting HIP.

De winnaar van de titel ‘Hippische Ondernemer van het jaar’ komt gedurende de drie opeenvolgende jaren niet in aanmerking voor deelname aan de verkiezing. Een nieuwe nominatie voor de eindronde is uitsluitend mogelijk als duidelijk progressie is geboekt op de genoemde criteria t.o.v. voorgaande overwinning.

De winnaars van de afgelopen jaren zijn:
2018 Manege Middenhof, Maassluis
2017 VHL stables, Asten
2016 Ponymanege Equito, Amstelveen
2015 Team Nijhof, Geesteren  2014 Dressuurstal van Baalen, Brakel
2013 Van Olst Horses, Den Hout
2012 Manege de Prinsenstad, Delft
2011 Manege ’t Halster, Oisterwijk
2010 Stal Hendrix, Baarlo
2009 Hengstenhouderij van Uytert, Heerewaarden
2008 Stal de Kroo, Nieuw- en Sint Joosland
2007 Manege Lies Beuker, Almere
2006 Manege de Prinsenstad, Delft
2005 De Nieuwe Heuvel, Lunteren

De jury
Bij de beoordeling houdt de jury rekening met de omstandigheden in de diverse deelsectoren van de paardensector. Bij gelijk aantal stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De jury bestaat uit de volgende personen:

 • Ton Corbeau, hoofdredacteur blad De Hippische Ondernemer – voorzitter jury
 • Andries van Daalen, voorzitter KWPN
 • Peter van der Veeken, manager accountancy ABAB Accountants en Adviseurs
 • Cees Roozemond, voorzitter KNHS
 • Monique van Hal, marketing manager Bieman de Haas

De criteria
De jury beoordeelt het ondernemerschap aan de hand van de navolgende criteria:

 1. Onderscheidend vermogen, creativiteit en innovatief karakter van de onderneming;
 2. Aandacht voor kwaliteitsverbetering, met name inzake dierwelzijn en veiligheid;
 3. Klantgerichtheid van de onderneming, zowel naar bestaande als naar potentiele klanten;
 4. Deelname aan collectieve regelingen binnen de sector, bijvoorbeeld door certificering, stallings- en les- overeenkomsten, klachten procedures etc.;
 5. Personeelsbeleid en bijscholing;
 6. Het behaalde en te verwachten financiële rendement (mits verwachtingen gebaseerd op een gedegen businessplan);

 

 

 

Ondernemers die kandidaat gesteld worden, of die zichzelf kandidaat stellen, worden bezocht door een projectteam bestaande uit studenten van Aeres Hogeschool te Dronten en HAS Hogeschool te Den Bosch. Het projectteam beoordeelt de geselecteerde bedrijven aan de hand van een ‘kijkwijzer’. En de studenten houden een interview met de ondernemer aan de hand van een vooraf vastgestelde vragenlijst. Naar aanleiding van het bezoek schrijft het projectteam een rapport dat aan de jury wordt opgeleverd.

De inzendingen worden beoordeeld door de jury. De jury selecteert drie genomineerden, van wie de namen medio juli worden bekendgemaakt. De jury bezoekt de drie genomineerden en geeft hierbij een eindbeoordeling. Tevens wordt van iedere onderneming een video gemaakt. Deze video is onderdeel van een presentatie van de drie genomineerde ondernemingen tijdens het Hippische Ondernemerscongres op 13 september 2019.

Stichting HIP
De Stichting Hippische Innovatieve Projecten (HIP) is een samenwerkingsverband tussen het hippische bedrijfsleven, het onderwijs en de sport. De Stichting is op 16 maart 2004 opgericht als een Stichting met een ideëel uitgangspunt. Het beoogt een kwalitatieve verbetering van de paardensector en bevordering van het hippisch ondernemerschap. De Stichting wil betrokken partijen bij elkaar brengen vanuit een onafhankelijk platform.

HIPPISCHE PUBLICITEIT PRIJS VAN HET JAAR
Een nieuw initiatief van Stichting HIP is de uitreiking van de Hippische Publiciteit prijs. Middels de uitreiking van deze HIP AWARD wil Stichting HIP erkenning geven aan personen die een bijzondere bijdrage geleverd hebben aan publiciteit voor de paardensector. De prijsuitreiking van deze HIP AWARD voor Hippische Publiciteit prijs vindt plaats tijdens Horse Event in Expo Haarlemmermeer.

Wie komt ervoor in aanmerking? 
Een ieder die op enige wijze een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan publiciteit voor de paardensector. Organisaties en instanties die de paardensport een warm hart toedragen kunnen kandidaten voordragen.

De winnaar van het afgelopen jaar:
2018 Annette van Trigt

 

Bestuur Stichting HIP:
voorzitter:
Drs. Bert Mertens (bedrijfsleven)

bestuursleden:
Drs. Marlies Reibestein (hippische organisatie)
Monique van Hal (bedrijfsleven)
Prof. dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (universitair onderwijs)
Jan Cees Vogelaar (bedrijfsleven/hippische organisatie)
Ir. Bastiaan Pellikaan (onderwijs)
Drs. Joep Bartels, (bedrijfsleven)

secretaris/coördinator Stichting HIP:
Esther Tacken
Koestraat 11B
5095 BD Hooge Mierde
013-5091666
info@stichting-hip.nl
www.stichting-hip.nl