A21V7051

SRP becijfert schade paardensector door corona op ruim 150 miljoen

De coronacrisis en de daarmee getroffen maatregelen raakt de paardensector, net als andere sectoren, hard. Bedrijven en organisaties hebben directe schade door verminderde opbrengsten en kosten die wel gewoon doorgaan. Een aantal bedrijven/organisaties zijn zo hard geraakt, dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Andere bedrijven moeten heel forse ingrepen doen om overeind te blijven.

Wekelijks overleg met ministerie
Elke week bespreekt De Sectoraard Paarden, in opdrachten van de dragende partijen van de SRP, met het ministerie de knelpunten en de gevolgen voor de paardensector. Daarnaast wordt er gesproken op passende oplossingen en daar waar mogelijk wordt verlichting c.q. aanpassingen van de corona-maatregelen toegepast. Op deze manier blijft de situatie op de bedrijven werkbaar en komt het welzijn van de paarden niet in het gedrag.

Hoe groot is de financiële schade?
Ondanks dat Minister Rutte eerder aangaf dat ‘we varen op zicht’, is de financiële schade van de corona-crisis voor de paardensector in Nederland enorm. Aangesloten organisaties zijn afgelopen periode druk bezig geweest met het in beeld brengen en onderbouwen van de financiële schade als gevolg van de corona-crisis en de getroffen maatregelen. De SRP heeft deze inventarisaties door de dragende organisaties gebundeld. Alles bij elkaar opgeteld blijkt dat de financiële schade door de corona-crisis voor de paardensector becijferd wordt op een totaalbedrag van ruim 152 miljoen euro.

Brief aan minister Schouten
De SRP heeft inmiddels een brief verstuurt aan minister Schouten. In de brief dient de SRP een verzoek in bij het ministerie om lastenverlichting (BTW verlaging) en financiële bijstand om zo de meest ernstige gevolgen te ondervangen van de geleden en nog te lijden schade.

Bron: FNRS