Welke bestemming geschikt voor paardenbedrijf?

Een agrarische bestemming op een locatie lijkt misschien prima, maar dat is het lang niet altijd. Bij een paardenbedrijf, zeker als je het over een manege met horeca hebt, zijn vaak hele andere bestemmingen nodig, die niet in elk geval zomaar worden omgezet. In dit artikel geeft Herman Litjens, specialist ruimtelijke ordening bij ZLTO en LTO, antwoord op de vraag welke bestemming je voor welk bedrijfstype nodig hebt en wat als je het bedrijf toch wilt gaan uitbreiden?

Welke bestemmingen zijn geschikt voor paardenbedrijven?

“Dat kan per gemeente verschillend zijn, maar deze kunnen als agrarisch worden bestemd of expliciet als paardenlocatie of paardenbedrijf met publieke functie. Al moet je vooral goed naar het bestemmingsplan kijken hoe de gemeente deze invult. Elke gemeente heeft de vrijheid het bestemmingsplan zelf te maken en daardoor kunnen ze deze net iets anders indelen, waardoor het overal weer anders is. Enkel een bestemming wil dus niet altijd iets zeggen.”

Zit er verschil in de bestemming voor verschillende paardenbedrijven?

“Enkel het paarden houden past vaak wel in een agrarische of paardenhouderij-bestemming, maar bij een bedrijf waar publiek op afkomt zoals een manege, is het vaak nodig om die publieke functie bestemd te krijgen. Dit heeft toch een andere invloed op een locatie, waardoor er een aparte bestemming voor nodig is. Maar wederom is het handig om vooraf het bestemmingsplan te lezen om erachter te komen wat er precies mag op een locatie.”

Is het mogelijk om een bestemming van een locatie aan te passen?

“Per gemeente is dit wederom verschillend en dus is het altijd slim om vooraf bij de gemeente te informeren of ze aan jouw plannen mee willen werken. Een omzetting van agrarisch naar paardenhouderij heeft vaak niet heel veel voeten in de aarde en levert meestal weinig problemen op, maar is wel verstandig om te doen. Een publieke functie is echter een ander verhaal en kan een lange procedure vergen, waarbij het handig is om vooraf te informeren hoe de gemeente daar tegenover staat. Kijk daarbij vooral ook goed naar de omgeving of die geschikt is voor je plannen. Zitten de buren bijvoorbeeld heel dichtbij of is het moeilijk om voldoende parkeergelegenheid te creëren waardoor makkelijk overlast ontstaat? Dan kan het ook zo zijn dat door het bezwaar van omwonenden de procedure langer duurt of er uiteindelijk helemaal niet doorheen komt. Zo’n procedure duurt al snel twee tot drie jaar. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken hoe het zit met stikstof. Zet je een veehouderijlocatie om in paarden dan is dit vaak geen probleem wat stikstof betreft, maar in sommige gevallen kan de stikstofuitstoot omhoog gaan. In dat geval moet je er wel echt berekeningen op loslaten om de plannen uiteindelijk te kunnen realiseren in de praktijk.”

Hoe kom je erachter wat wel en niet kan op een bestemming?

“Je kunt het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl zelf gaan lezen, maar dit is vaak wel in juridische taal geschreven, waardoor dit niet altijd heel gemakkelijk te begrijpen is. Wanneer je iets niet begrijpt zou ik altijd een specialist mee laten kijken om er zeker van te zijn of je jouw plannen of soort bedrijf daar mag voortzetten. Zeker als het om een grote investering gaat. Specialisten hebben dit vaak snel genoeg gezien en voor verduidelijking kan je tot slot ook altijd met de gemeente in gesprek gaan. Indien je met een aankoopmakelaar werkt, kan deze dit ook op zich nemen.”

Wat als je bedrijf gaandeweg verandert of je wilt uitbreiden of verbreden?

“Wanneer je andere activiteiten bij je bedrijf betrekt of een verbreding wilt starten is het slim om terug te kijken in het bestemmingsplan wat er mag en wat niet. Wil je iets doen wat niet mag, dan zou je hier toestemming of een bestemmingsplanwijziging voor aan moeten vragen. Of de gemeente hier medewerking aan verleent is uiteraard ook afhankelijk van of dit past binnen hun beleid. Uitbreidingen binnen je bouwblok mag je altijd gewoon doen, maar als je bouwblok aan de krappe kant is dan zal je toch een aparte procedure moeten starten om toestemming te vragen.”

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen op komst?

“Bij de nieuwe omgevingswet die vanaf volgend jaar juli in werking treedt staat participatie van de omgeving meer centraal. Gemeenten stellen daar vanaf die datum steeds vaker eisen aan. Dat betekent dat je de buurt voordat het plan officieel in procedure gaat eerst gesproken moet hebben over je plannen. Dat is wel iets om serieus rekening mee te houden.

 

Wil je tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar €44,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: