fbpx
Bekijk alle partners van De Hippische Ondernemer

Partners

Door o.a de samenwerkende partijen wordt De Hippische Ondernemer uitgebreid geïnformeerd in alle denkbare richtingen binnen de paardensector. Hieronder vind je een overzicht van onze partners.

LTO Nederland
De Land- en Tuinbouw Organisatie, vakgroep paardenhouderij zet zich in voor agrarische regelgeving, ruimtelijke ordening, diergezondheid, dierenwelzijn en sociaal economische zaken.

Klik hier om de website van LTO Nederland te bezoeken.

FNRS
De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra is de branchevereniging voor professionele hippische ondernemers. De FNRS behartigt de belangen van ondernemers richting externe partijen en biedt individuele diensten aan leden.

De FNRS werkt tevens aan de ontwikkeling van de branche. Centrale thema’s zijn kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Klant, paard en ondernemer staan daarbij centraal.

Klik hier om de website van FNRS te bezoeken.

GD
Bij GD, Gezondheidsdienst voor Dieren, staat samen werken aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving centraal.

GD is opgericht in 1919 en werkt al meer dan honderd jaar aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving. Het is onze missie om dat vol overgave te blijven doen. In Nederland, maar ook steeds vaker internationaal.

De GD informeert over verschillende dierziekten, een optimaal diergezondheids-management, diergezondheidsmonitoring en regelgeving.

Klik hier om naar de website van GD te gaan.

FNHB
De FNHB is de overkoepelende vereniging van de hippische brancheorganisaties. De vereniging behartigt de belangen van alle hippische ondernemers in Nederland en is gevestigd in Ermelo.

De FNHB bevordert de samenwerking tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers in de hippische sector.

Aangesloten brancheorganisaties:

 • Groep Geneeskunde Paard (GGP)
 • Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH)
 • Bond van Hengstenhouders (BvHH)
 • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD)
 • Vereniging van Zadel- en Tuigdeskundigen (VZTD)
 • Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorging Paard (NVvGP)
 • Vereniging van Hengsten Opfokkers (VHO)
 • Centrale Bond van Paardenhandelaren (CEBOPA)
 • Vereniging van Paarden Sportmasseurs (VPSN)
 • Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN)
 • Vereniging Paarden Export en Transport Nederland (VPETN)

Klik hier om de website van FNHB te bezoeken.

Sectorraad Paarden
De Sectorraad Paarden is het aanspreekpunt en de spreekbuis voor de paardensector richting overheid en behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland.

De Sectorraad Paarden wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector zoals de FNHB en LTO Nederland, maar ook met de Koninklijke Nederlandse hippische Sportfederatie (KNHS), Koepel fokkerij en het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland (KWPN).

Klik hier om de website van Sectorraad Paarden te bezoeken.