horse-331866_1920-smal

Bedrijf ‘droes-vrij-certificeren’

Bij de preventie en beheersing van droes blijft het tijdig stellen van een diagnose altijd noodzakelijk. Daarom heeft de GD een abonnement ‘Droescertificering’ ontwikkeld. Met dit vrijwillige abonnement is het voor paardenhouders een stuk eenvoudiger om droes te identificeren en eventueel te behandelen.

Sommige paarden laten bij een infectie met droes weinig of geen verschijnselen zien, maar zijn toch drager van de bacterie en kunnen deze dus overdragen op andere paarden. Het is niet mogelijk om deze dragers op het oog aan te wijzen, maar het is wel belangrijk dat ze ‘zichtbaar’ zijn. Om het aantal gevallen van uitbraken van droes op paardenbedrijven terug te dringen zijn goede voorzorgsmaatregelingen nodig. Denk aan het in quarantaine plaatsen van paarden waarbij de infectie is vastgesteld en van nieuwe paarden die de ziekte mogelijk op een bedrijf zouden kunnen binnenbrengen.

Certificering

Indien u een certificering wilt aanvragen, kunt u het aanmeldformulier invullen op www.droesvrij.nl. Aan de hand van deze aanmelding worden alle aanwezige paarden en pony’s op het bedrijf door middel van een bloedmonster onderzocht. Is de uitslag van deze tests negatief? Dan krijgt u het certificaat in de vorm van een bordje en sticker toegestuurd. Worden er wél antistoffen gevonden? Dan vinden er vervolgtesten plaats om dragerschap bij dieren aan te tonen dan wel uit te sluiten. Bij een negatieve uitslag van de vervolgtest wordt het certificaat alsnog toegekend. Zit er wel een drager tussen uw dieren? Bij dit dier zal een behandeling gestart moeten worden, waarna in een controletest in de luchtzakken géén droesbacteriën meer gevonden mogen worden. Nieuwe paarden worden altijd getest door middel van bloedonderzoek én tot de uitslag bekend is in quarantaine geplaatst.

Kijk voor meer informatie op www.droesvrij.nl.

Bron: GD

Wilt u tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar € 39,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.