fbpx

De week van de RI&E: beschikt jouw bedrijf over een actuele RI&E?

Misschien heb je de reclame op de radio al voorbij horen komen, maar het is deze week de week van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van een geldige RI&E voor bedrijven. Dus hoe staat het ervoor met de RI&E in jouw hippische organisatie?

Wat is een RI&E?

Een actuele RI&E is een verplichting vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Elk bedrijf met werknemers moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schadelijk is voor de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek moet schriftelijk worden vastgelegd en dat heet een RI&E. Een RI&E heeft als doel het inventariseren en evalueren van de risico’s op het bedrijf. Als de risico’s zijn geïnventariseerd, maakt de ondernemer een plan van aanpak op. In het plan van aanpak staat omschreven op welke termijn er concrete maatregelen worden genomen tegen de geïnventariseerde risico’s. Een plan van aanpak is dus ook een onderdeel van de RI&E.

De RI&E wordt over het algemeen ingevuld door de ondernemer. Als jouw bedrijf minder dan 25 werknemers heeft en je gebruik maakt van een erkend RI&E-instrument, zoals de RI&E Paardenhouderij van Stigas, dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen. Heb je meer dan 25 werknemers, dan dien je de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of Arbo-kerndeskundige. Deze zijn te vinden op website van Stigas.

Een levend document

De RI&E is een ‘levend’ document. Dit houdt in dat actiepunten kunnen worden verwijderd, als deze zijn afgerond, of nieuwe punten kunnen worden bijgeschreven, indien situaties zijn veranderd. De RI&E moet dan ook periodiek worden herhaald, zeker bij verbouwingen, verhuizingen of organisatorische veranderingen. Vuistregel is dat de RI&E minimaal eens per vier jaar wordt geactualiseerd. De RI&E moet nu in ieder geval worden geactualiseerd voor wat betreft de risico’s op het coronavirus  en de door jou genomen preventieve maatregelen. Stigas heeft hiervoor een corona-checklist voor RI&E ontwikkeld.

Niet op orde? Forse boetes!

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen; het is erg belangrijk dat je als ondernemer over een actuele RI&E beschikt. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft de bevoegdheid om direct een boete op te leggen zodra zij constateert dat de wettelijk verplichte RI&E, inclusief het Plan van Aanpak, niet aanwezig is.

Om welke boetes gaat het?

• Geen RI&E: Boete van maximaal € 4.500 euro
• Geen Plan van Aanpak: Boete van maximaal € 3.000
• Geen preventiemedewerker aangewezen: Boete van € 1.500;
• Een niet veilige machine (bijvoorbeeld niet goed afgeschermde aftaktussenas): Boete van € 9.000

Bij het opleggen van een boete wordt voor het bepalen van de bedrijfsgrootte gekeken naar het totaal aantal werknemers en ZZP’ers. De genoemde normbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van de boete voor werkgevers met 500 of meer werknemers. Voor werkgevers met minder werknemers worden de normbedragen gecorrigeerd. Er zijn zes categorieën bedrijfsgroottes die een correctiepercentage kennen en die variëren van 10% tot en met 80% van het normbedrag:

• Minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
• 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
• 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent, etc.

Bij een bedrijfsongeval dat leidt tot de dood worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met 5 en bij een bedrijfsongeval dat leidt tot een blijvend letsel of een ziekenhuisopname worden de boetenormbedragen van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met 4. Voor overtredingen begaan door de opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij wordt niet gecorrigeerd naar het aantal werknemers. Daarnaast geldt een boetenormbedrag van € 50.000 wanneer een werkgever een bedrijfsongeval niet direct meldt en waarbij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) geen onderzoek meer kan verrichten.

Klik hier voor de digitale RIE paardenhouderij. Leden van de FNRS ontvangen automatisch een wachtwoord om dit document in te zien vanuit Stigas. Kijk als FNRS-lid voor meer informatie op de website van de FNRS.

 

Wil je tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar €44,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: