fbpx

Een pony als prijs: mag dat?

EDITORIAL LANGELAAR KLINKHAMER ADVOCATEN

 

Tijdens de paarden- en ponymarkt in Denekamp afgelopen september is een pony verloot. Maar mag dat eigenlijk wel? Het antwoord op die vraag is te vinden in de Wet dieren. In dit artikel wordt die vraag beantwoord en wordt een aantal andere regels uit de Wet dieren besproken.

 

WET DIEREN
De Wet dieren bevat regels over dieren op allerlei vlakken, waaronder over hoe wij als mensen (niet) met dieren moeten omgaan. Die regels zijn voornamelijk van toepassing op (door mensen) gehouden dieren. Centraal in deze wet staat de intrinsieke waarde van het dier, oftewel: de eigen waarde van het dier, een wezen met gevoel.

 

DIEREN ALS PRIJS
Een van de regels uit de Wet dieren gaat over dieren als prijs, beloning of gift. Volgens de wet is het verboden “dieren als prijs, beloning of gift uit te loven of uit te reiken naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen”. Deze regel is bedoeld om het welzijn van dieren te beschermen. Het idee daarachter is dat het krijgen van een dier op deze manier niet past in de gedachte dat je zorgvuldig moet zijn bij de aanschaf van een dier. Oftewel: dat je er vooraf goed over na moet denken of je er wel voor kan en wil zorgen. Het antwoord op de vraag uit dit artikel is dus: nee. Een pony, of welk dier dan ook, mag niet als prijs worden uitgereikt.

 

De Wet dieren bevat nog veel meer regels, waarvan er hieronder een aantal wordt besproken.

 

VERBOD OP DIERENMISHANDELING

De Wet dieren bevat een verbod op dierenmishandeling. Dat verbod geldt ten aanzien van alle dieren, gehouden of niet. Volgens de wet is het verboden om zonder redelijk doel of – simpel gezegd – zonder noodzaak bij een dier pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. De wet en het Besluit houders van dieren, dat op die wet is gebaseerd, bevatten een aantal voorbeelden van verboden gedragingen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om een dier:

– te zwaar werk te laten doen of werk waarvoor het dier ongeschikt is;
– te schoppen of het dier zodanig te slaan dat het daardoor letsel oploopt;
– te weiden op niet beweidbaar land of (langere tijd) op slecht beweidbaar land; en
– te gebruiken voor vervoer als dat te zwaar is voor het dier of het daarvoor ongeschikt is.

Je mag dus bijvoorbeeld een paard dat door een blessure niet kan worden bereden, niet berijden of een paard in een modderweiland bewijden. Dierenmishandeling is een misdrijf (een ‘zwaarder’ strafbaar feit).

 

VERPLICHT HELPEN HULPBEHOEVEND DIER
Daarnaast bepaalt de Wet dieren dat iedereen aan een hulpbehoevend dier de nodige zorg moet verlenen. Ook deze verplichting geldt ten aanzien van alle dieren. Als je dus bijvoorbeeld een paard in een sloot ziet, ben je verplicht om dat paard te helpen. Het niet helpen van een hulpbehoevend dier is een overtreding (een ‘lichter’ strafbaar feit).

 

VERBOD OP VERWAARLOZING
Verder is volgens de Wet dieren het niet geven van de nodige verzorging aan de dieren die je houdt, verboden. Een eigenaar mag zijn paard bijvoorbeeld niet te weinig voeden. Het verwaarlozen van een dier is een misdrijf.

 

VERBOD OP OPZETTELIJKE BESMETTING
Tot slot bepaalt de Wet dieren dat het verboden is om dieren opzettelijk in een zodanige toestand te brengen dat zij ziek worden of kunnen worden besmet met een dierziekte of zoönose (een ziekte die van een dier op een mens kan worden overgedragen). Als een houder weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn gedragingen dieren ziek worden of besmetting met of verspreiding van een dierziekte of zoönose kan plaatsvinden, moet hij dat achterwege laten. Een voorbeeld: de eigenaar mag een paard met vastgesteld Rhinopneumonie niet in contact brengen met gezonde paarden. Verder moet de houder dan alle redelijke maatregelen nemen om besmetting of verspreiding te voorkomen en, als er toch een besmetting plaatsvindt, de omvang en gevolgen daarvan zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken.

 

TOEZICHT EN HANDHAVING
Verschillende partijen houden zich bezig met toezicht en handhaving van de Wet dieren, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de (dieren)politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Zij controleren of de wet wordt nageleefd en treden op bij overtredingen.

 

TOT SLOT
In 2021 is een wetsvoorstel aangenomen om de Wet dieren te wijzigen. Op basis daarvan wordt het verbod op opzettelijke besmetting uit de Wet dieren geschrapt vanwege overlap met een bepaling uit een Europese verordening. Verder mag op grond van het wetsvoorstel bij een dier geen pijn of letsel worden veroorzaakt of de gezondheid of het welzijn van het dier worden benadeeld met het doel om het dier op een bepaalde wijze te kunnen houden of huisvesten. Deze regel is niet bedoeld voor gezelschapsdieren.

 

AUTEUR: Wibe Reddingius, Langelaar Klinkhamer advocaten

MELD JE AAN VOOR ONZE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de professionele paardensector. 2.200+ ondernemers gingen je al voor!

Het laatste nieuws:

Wil je nog meer van dit soort interessante artikelen lezen?

Abonneer je dan nu op het vakblad en ontvang 6x per jaar een editie van De Hippische Ondernemer op de deurmat.

Het vakblad bevat unieke, exclusieve content dat enkel en alleen te lezen is in het blad.