Eenvoudig vastleggen van gegevens met Manegeplan

Als hippisch ondernemer heeft u voor uw bedrijfsvoering te maken met een grote hoeveelheid gegevens van zowel uw klanten als uw paarden. Een digitaal managementsysteem is een goed hulpmiddel om deze gegevens eenvoudig, maar nauwkeurig vast te leggen en om te zetten in bruikbare managementinformatie. Deze informatie kunt u vervolgens analyseren en gebruiken om uw bedrijfsvoering te verbeteren.

Voor elk type hippische onderneming zijn er andere bedrijfsgegevens die verwerkt en geanalyseerd kunnen worden. Maar over het algemeen heeft u zowel klant- als paardgegevens te verwerken. Een managementsysteem waarbij beide gegevens bijgehouden kunnen worden, bespaart veel tijd en werkt overzichtelijk. Bij het uitkiezen en inrichten van een (nieuw) managementsysteem moet er worden nagedacht wat het beste bij uw type bedrijf past. Voor manegebedrijven kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om lessenindelingen te maken, ruiters zichzelf te laten aanmelden en te analyseren hoeveel uur per week de paarden worden ingezet.

Welzijn waarborgen

Iedere manege met lesklanten werkt met een planning voor de lessen en activiteiten. Waar dat voorheen nog voornamelijk op papier gebeurde, gebruiken de meeste hippische ondernemers hier inmiddels een computer voor. Deze digitale ontwikkeling heeft veel voordelen voor manegehouders en hun klanten. “In het begin waren veel mensen bang dat er door het digitaliseren meer afstand tot de klant zou zijn. Maar er is juist meer tijd voor een praatje op het erf”, vertelt Max Bisschops van Manegeplan. “Doordat ruiters digitaal bijvoorbeeld hun les kunnen afzeggen en een nieuwe les op hun eigen niveau kunnen inplannen, scheelt dit veel tijd. Ook zorgt het ervoor dat drukte beter over de beschikbare lessen verdeeld wordt, doordat uw ruiters bij het inplannen van een (inhaal)les ook het aantal beschikbare plekken kunnen inzien.”

Wat kan een manegehouder verder met een goed managementsysteem? “Om te beginnen zorgt het voor een centrale plek waar gegevens van klanten, paarden en de planning bijgehouden kunnen worden. Welke ruiters rijden er, wanneer rijden ze, welke abonnementen gebruiken zij, hebben zij nog lessen of betalingen open staan?” Om het welzijn van de paarden te waarborgen kan per paard gekeken worden naar de inzet. Per type les kan de zwaarte als een weegfactor (een springles kan een zwaardere weegfactor toegekend worden dan een beginnersles) meegegeven worden waardoor de maximale inspanning per paard berekend kan worden. Dit geeft de manegehouder inzicht of hij structureel paarden te kort komt of dat er juist teveel paarden staan.

Voordeel digitalisering in coronatijd

Door het managementsysteem te integreren in de website of applicatie van de manege biedt het ook voor klanten veel voordelen. “Er hoeft bijvoorbeeld geen discussie te ontstaan of iemand zich op tijd heeft afgemeld voor een les. Voor het aanvragen van lessen kan de manegehouder zelf bepalen welke ruiters zich voor welke lessen mogen inschrijven. De ruiter zal dan na het inloggen in zijn eigen omgeving enkel die lessen te zien krijgen waarvan aangegeven is dat deze voor hem of haar geschikt zijn. Ook in de coronatijd werd deze functionaliteit goed gebruikt: de kantine mocht in eerste instantie nog niet open. In deze tijd was het ook heel prettig om een geautomatiseerd bericht naar alle klanten te kunnen sturen met een lesindeling en op welk paard zij die dag rijden. Zo kon het contact zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. Daarnaast bleek het werken met abonnementen de afgelopen tijd erg prettig. Veel manegehouders konden blijven incasseren terwijl zij geen les mochten geven. Zij hadden snel inzichtelijk hoeveel lessen men nog tegoed had en konden daar dan een gepaste oplossing voor aanbieden. Het voordeel van één systeem waar alle gegevens in bijgehouden worden, was dat klanten ook direct geïnformeerd konden worden.”

Managementsysteem levert tijdwinst en vaak ook geld op
Het online integreren van het managementsysteem biedt dus duidelijk voordelen voor zowel de manegehouder als zijn klanten. “Inschrijvingen en betalingen voor activiteiten kunnen online automatisch verwerkt worden. En de online vindbaarheid wordt vergroot. “Er is meer verkeer op de website, dat wordt opgemerkt door Google”, licht Bisschops toe. Een goed managementsysteem zoals ManegePlan, geeft een degelijk inzicht in de bedrijfsvoering en levert naast tijdwinst ook geld op.

Wilt u meer informatie kunt u terecht op de website www.manegeplan.nl. Of u neemt telefonisch contact op met 06 55 840 741 voor een vrijblijvende en geheel kosteloze demonstratie bij u op het bedrijf.

Enkele reacties van collega’s

Manege ’t Hoogt, Lizzy de Koning: “Het geeft een goed overzicht van de dag: de lessen die er zijn, hoeveel de paarden lopen, welke ruiters er in welke les zitten. Nu het ook online kan geeft het veel extra mogelijkheden. Klanten kunnen zelf hun afspraken beheren. Dus het afzeggen van lessen en aanvragen van inhaal- en privélessen kan nu via de website van Manege ’t Hoogt. Het systeem is in de website geïntegreerd. Daarnaast is voor je bedrijf ook maatwerk mogelijk, dat is heel prettig.”

VOF PSC Laar, Marcel van Ratingen: “Het overgaan van tienrittenkaarten op kwartaalabonnementen met hulp van ManegePlan heeft ons veel voordelen gebracht. Het geeft meer zekerheid van inkomsten doordat abonnementen doorlopen wanneer klanten afzeggen. Daarnaast gaat het factureren en mailen nu automatisch wat veel werk scheelt.”

Akasha Rijschool, Maaike de Jeu: “Akasha Rijschool is in de coronatijd begonnen met ManegePlan. Juist in die tijd kwam het goed van pas. We konden via het klantenportaal makkelijk naar alle ruiters nieuwtjes doorsturen en ze op de hoogte houden. Maar dit kan via ManegePlan ook makkelijk naar verschillende groepen, bijvoorbeeld beginners en gevorderden. Op het moment van aangepast open gaan konden we een rooster maken voor verschillende groepen. Ruiters konden zichzelf dan inschrijven in een les die bij hen past. Zo hoefden wij zelf niet alle ruiters te contacten.  Naar instructeurs is de communicatie beter. Zij zien bijzonderheden voor paarden en ruiters en hebben via de app op hun telefoon overal inzicht in de lesindeling.
Ook is het handig dat je makkelijk je financiële gegevens op orde hebt. Je stuurt een uitdraai van ManegePlan naar de boekhouder en die kan er meteen mee aan de slag. Zelfs de btw-afdrachten staan er al op.”

Advertorial Manegeplan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: