fbpx

Heb je een vergunning nodig voor een paddock?

Zowel bij particulieren als bij bedrijfsmatige paardenhouderijen gaat het regelmatig mis op het gebied van vergunningen voor een paddock. Verkeerd geïnterpreteerde regels, fouten uit het verleden, verkeerde uitgangsdocumenten, zijn zoal oorzaken die hierachter schuilgaan. De brandende vraag die bij hippische ondernemers heerst: doe ik het goed?

Heb ik de vergunningen voor mijn paddock(s) goed op orde? Het lijkt een makkelijke vraag. Het antwoord is immers ‘ja’ of ‘nee’. Toch gaat deze simpele gedachte niet op voor deze vraagstelling, omdat er zowel regels op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau gelden en die zijn lang niet overal hetzelfde.

Landelijke handreiking
Om deze lastige materie iets begrijpelijker te maken staat op de website van de Sectorraad Paarden een handreiking voor de regels die op landelijk niveau gelden: ‘De paardenhouderij in het Omgevingsrecht’. Hierin is onder andere te vinden dat een paddock valt onder noodzakelijke bouwwerken. Hoewel een paddock noodzakelijk kan zijn en het welzijn van paarden alleen maar ten goede komt, is het niet altijd zomaar toegestaan. Zeker niet als je aan de slag wilt met afgraven, drainage en het plaatsen van een hekwerk.

Om erachter te komen wat er op jouw locatie kan en mag heb je inzage in het bestemmingsplan nodig. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kun je zelf zien wat de bestemming is, wat bouwvlak is en eventuele andere specificaties zoals archeologische zones. Let echter wel goed op dat je het bestemmingsplan checkt dat op dat moment geldig is. Het wil niet altijd zeggen dat het nieuwste bestemmingsplan het juiste is. Ga dit dus altijd goed na. Naast het bestemmingsplan horen er ook bepaalde planregels bij de locatie waarin al regels zijn opgesteld. Vaak staat in deze planregels helaas weinig informatie over bouwwerken die paard-gerelateerd zijn en blijft het alsnog gissen wat er mag en wat niet.

Paddock binnen bouwvlak
Voor de vraag of je een vergunning voor een paddock nodig hebt is het feit of je deze binnen of buiten het bouwvlak legt een belangrijke. Komt deze binnen het bouwvlak dan zijn er vaak voldoende mogelijkheden, maar de uitvoering van de paddock bepaalt uiteindelijk of er een vergunning nodig is. Denk aan het soort omheining en de hoogte hiervan, maar ook of er nog een border omheen komt. Tot slot zijn de vergunningen ook afhankelijk van de eventuele graafwerkzaamheden voor het geval er een speciale bodem in komt te liggen. Dit is vandaag de dag steeds gebruikelijker vanwege de natte winters en om ervoor te zorgen dat de paarden daarbij droog kunnen buitenstaan. Al deze factoren moet je gaan toetsen aan de regels van het bestemmingsplan dat voor jouw locatie geldt en dit zal in elke gemeente weer anders zijn. Waar de een geen enkele vergunning vereist, zal de ander het hele rattenplan aan bodemonderzoek, bouw- en aanlegvergunning en mogelijk archeologisch onderzoek verlangen.

Goede argumenten
Komt de paddock buiten het bouwvlak dan wordt het echter een ander verhaal. In principe is het zo dat een paddock buiten het bouwvlak niet (direct) wordt toegestaan. In dit geval moet je sowieso een vergunning aanvragen en is het de vraag of deze wordt goedgekeurd. Hiervoor zou je de gemeente met goede argumenten en plannen over de streep moeten trekken.

Problemen achteraf
We zien steeds meer problemen achteraf wanneer de gemeente inspecties uitvoert of wanneer omwonenden gaan klagen. Nu is het zo dat de gemeente zaken in het bestemmingsplan kan aanpassen zonder dat daar toestemming voor nodig is van de eigenaar van de locatie. Dit doen ze door het bestemmingsplan (deels) te herzien en vervolgens ter inzage te leggen. Jij wordt volgens de wet zelf geacht om dit in de gaten te houden en waar nodig actie te ondernemen door het indienen van een zienswijze. Daarnaast komt het ook meer dan eens voor dat ze bij de inspectie niet goed weten wat ze met hippische bouwwerken aanmoeten, waardoor de sancties niet altijd gegrond zijn. Tot slot kan het ook zo zijn dat de voorganger paddocks heeft gebouwd zonder een vergunning. Deze waren toen niet toegestaan en nu waarschijnlijk ook niet. Daarom is het altijd verstandig om voor de koop van een locatie te checken of alle bouwwerken correct zijn vergund.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: