fbpx

Het moet anders in de KNHS-wedstrijdsport

De omgevingsanalyse is gemaakt. De verbeterpunten zijn bekend. Vorig jaar heeft de KNHS een ambitieus programma aanvaard, dat in vier jaar tijd tot vernieuwingen in de wedstrijdsport moet leiden. De KNHS, stroopt de mouwen op.

Drie fasen | Het voorwerk is gedaan. Jullie signaleerden drie belangrijke fasen, die essentieel zijn voor de wedstrijdsport.
Arkema: “Fase 1 is, dat mensen beginnen met paardrijden. Het is voor de KNHS van belang, dat instromers dat doen op een FNRS-manege of bij een KNHS-vereniging. Hoe kunnen we dit bevorderen en hoe kunnen we er voor zorgen, dat ze zo lang mogelijk paard blijven rijden? Uit onderzoek is gebleken, dat voor 48 procent van de 4- tot en met 12-jarigen de prijs de drempel is om al dan niet paard te blijven rijden. Kunnen we hier iets mee? Fase 2 is het keuzemoment om voor het eerst aan een wedstrijd deel te nemen. We willen ruiters stimuleren om wedstrijden te gaan rijden, de eerste F-proef. We willen wedstrijdorganisatoren als partners aan de KNHS verbinden zodat de wedstrijdsport laagdrempelig en vooral ook leuk en aardig voor veel mensen wordt. Nu wordt de overstap naar wedstrijden vaak eng gevonden. Ben ik er aan toe?, zo vraagt men zich af. Die onzekerheid willen we wegnemen. De derde fase wil ik omschrijven als het zolang mogelijk blijven rijden van wedstrijden. Dat kan op elk niveau zijn. De ene ruiter promoveert graag naar hogere klassen, maar een ander heeft die ambitie niet en wil liever van de sport genieten op het niveau, dat hem of haar het beste past. Die flexibele aanpak moet mogelijk zijn zolang eerlijke sport, welzijn, plezier en veiligheid gewaarborgd zijn.”

RENSWOUDE NETHERLANDS – JUNE 4th, 2021: Renswoude Horse Trials – horse and rider in cross country discipline.

‘De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt’

Focus 2022 | Voor 2022 ligt de focus op een viertal projecten. Welke zijn dat?
Arkema: “Het eerste project is de vernieuwing van de wedstrijdsport en een partnershipmodel voor wedstrijdorganisaties met als doel het verhogen van de klanttevredenheid bij wedstrijdruiters, wedstrijdorganisatoren en verenigingen. De binding met deze doelgroepen moet beter. We hebben veel op z’n beloop gelaten en de coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Het moet echt anders in de KNHS-wedstrijdsport. We hebben al een aantal stappen gezet. Per 1 april 2022 is een aantal grote wijzigingen in de reglementen doorgevoerd voor het springen en de dressuur. De dressuurproeven zijn vernieuwd en logischer opgebouwd van F1 tot en met Zz-Zwaar. In het springen hebben we hoogtes verlaagd om de instap gemakkelijker te maken. Het tweede project is een nieuwe digitale strategie met als doel de klanttevredenheid bij de ruiters en de officials verder te verbeteren. We ontwikkelen een nieuwe platformstrategie, bestaande uit knhs.nl, een officialplatform en Mijn KNHS. Onze website wordt vernieuwd en klantvriendelijker gemaakt waarbij we in de communicatie meer aandacht geven aan verbinding. En er komt een specifiek onderdeel voor beginnende ruiters bij een FNRS-manege of een KNHS-vereniging. Het derde project is de invoering van een variabele startpas voor springruiters in de vorm van een ‘springabonnement’ met als doel de klanttevredenheid onder de springruiters te vergroten. Nu betaalt men voor een startpas 120 euro per jaar en dat is best een flink bedrag. Nogal wat ruiters nemen die niet af en starten zogenaamd hors concours. Bovendien staan veel paarden soms maar kort bij een ruiter. We moeten als KNHS de hand ook in eigen boezem steken want we hebben te weinig gehandhaafd. Het ‘springabonnement’ houdt in, dat een ruiter via automatische incasso maandelijks 10 euro betaalt als hij met een paard wil starten. Via zijn telefoon kan hij het abonnement aan en uit zetten. Het afsluiten van het abonnement is gratis. We starten in de vorm van een pilot. We hopen met deze aanpak de springsport een stevige stimulans te geven en denken ook een beter zicht op deze tak van paardensport te krijgen. Het vierde project is de uitrol van Bixie&Friends voor beginnende manege- en verenigingsruiters met als doel de klanttevredenheid onder de ruiters, de FNRS-maneges en de KNHS-verenigingen te verhogen. Bixie-wedstrijden in de dressuur, het springen en eventing zijn populair. Daarop voortbordurend hebben we Bixie&Friends ontwikkeld. Op eenvoudige wijze kan de jongste jeugd zich bekwamen in het paardrijden en de verzorging van paarden. Een voorbeeld: door poetslessen te volgen kan men een poetsdiploma behalen. Bixie&Friends is modulair van opzet en daardoor heel flexibel in te zetten. Het oude Bixie-concept verdwijnt.”

Prioriteit | Naar ik heb begrepen willen jullie een aantal vernieuwingen prioriteit geven?
Arkema: “Dat klopt. Voor de ruiters willen we meer flexibiliteit in de tarieven. Ik noemde zojuist al de introductie van het springabonnement. Op de langere termijn denken we aan de introductie van een startlicentie ruiter, een startlicentie paard en een afdracht per start. We willen ook naar automatische incasso voor leden; nu is die mogelijkheid er alleen voor organisaties. We gaan onderzoeken of het mogelijk is tot landelijke rankings en competities voor alle klassen te komen, van F1 tot en met het hoogste niveau. En ik noemde al het in de basis op orde brengen van Mijn KNHS qua gebruikersgemak en een goede performance. Voor wedstrijdorganisaties willen we prioriteit geven aan het versterken van onze relatie met hen door een betere samenwerking, ontzorgen en faciliteren. We willen af van het belasten naar gebruik en gaan voor stimulering en beloning. Verder leeft de wens om het ICT-pakket ter ondersteuning en ontzorging van de administratie van het gehele wedstrijdproces te versterken. Al met al een totaalpakket waar we druk mee zijn en dat de wedstrijdsport nieuwe impulsen moet geven. In bijgaand schema hebben we aangegeven wanneer we alle plannen denken uit te voeren. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, maar bij hedendaagse vernieuwingen past ook transparantie over wat we van plan zijn.”

‘Springabonnement: flexibeler tarief voor springruiters’

Amateur- en profsport | In de paardensport rijden amateurs en profruiters tegen elkaar. Is overwogen of dat anders kan?
Arkema: “Natuurlijk horen we de verhalen en zien we het gebeuren, dat amateurs de schrik om het hart slaat als de profruiters met een vrachtwagen vol paarden het concoursterrein oprijden. Het aantal profruiters is flink toegenomen, met name in de springsport. Er worden zeven dagen in de week wedstrijden gehouden. De kans dat een amateur altijd tegen de profruiters moet rijden wordt daardoor kleiner. Om tot scheiding over te gaan is de sport naar mijn oordeel te klein. Wat houden we over als je splitst? Ik hoor dan mensen zeggen, dat het in Duitsland wel kan. Men vergeet dan, dat de paardensport daar qua aantallen pak ‘m beet tien keer zo groot is als in ons land. Bovendien is het antwoord op de vraag: wanneer is iemand een profruiter?, een moeilijke.”

FNRS | Tenslotte: hoe verloopt de samenwerking met de FNRS?
Arkema: “We hebben de afgelopen jaren samen gebouwd aan een sterk partnership. In 2020 en 2021 is het belang van een sterk partnership door de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Zij aan zij streden de KNHS en FNRS om het openhouden van de paardenhouderij en de paardensport tijdens de diverse door de overheid ingestelde lockdowns. En dat had effect want de verzorging en het rijden van paarden kon altijd doorgaan. Ook in de communicatie naar alle ruiters, sportaanbieders en paardeneigenaren trokken we vanaf het begin gezamenlijk op. Dit heeft er voor gezorgd, dat we onze achterban snel en duidelijk konden informeren over de gevolgen van de overheidsbesluiten voor de paardensector. De KNHS en de FNRS zijn inmiddels sterke partners in paardrijden. Op een FNRS-manege leren kinderen en volwassen op een plezierige, deskundige en in een veilige omgeving paardrijden. Het is de eerste aanraking van veel ruiters met de paardensport. Samen hebben we daarom een doorlopende leerlijn voor deze ruiters ontwikkeld: ‘leer paardrijden met plezier’, waarbij je als ruiter de ontwikkelingen en voortgang bij kunt houden in een ruiterpaspoort. Onderdeel van deze manier van leren paardrijden is ook de eerste aanraking met de wedstrijdsport: het rijden van F-proeven. In 2021 zijn we, in samenwerking met diverse FNRS-ondernemers, gestart om van deze ruiteropleiding een speciale jeugdvariant te maken onder het al eerder genoemde KNHS- en FNRS-concept Bixie&Friends, waarvan de eerste pilot in 2021 gestart is. Daarnaast willen we gezamenlijk de aansluiting met de KNHS-wedstrijdsport verder verbeteren. Dit sterke partnership is ook verankerd in de structuur van beide organisaties. Zo hebben FNRS-ondernemers een zetel in de KNHS Ledenraad, is er een Platform Hippische Ondernemers opgericht en hebben de KNHS-disciplinefora vertegenwoordigers vanuit de FNRS-achterban. Ook worden steeds meer ondernemers betrokken bij de KNHS-regiobesturen. We zijn inmiddels op weg naar een nieuw convenant. Hierbij kijken we ook hoe we ons partnership in de toekomst nog sterker kunnen maken.”

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: