Academy Bartels paard op stal header

Hetty Schreurs over Keurmerk Paard en Welzijn: ‘Het belangrijkste is bewustwording’

De Sectorraad Paarden zette het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) opnieuw op de kaart. Landbouwminister Carola Schouten omarmde het initiatief en wist de Tweede Kamer er van te overtuigen dat de paardensector paardenwelzijn uiterst serieus neemt. Hetty Schreurs werd benoemd als voorzitter van de uitvoeringsorganisatie. Aan haar de vraag: waar staan we nu?

Schreurs: ‘We zijn nu een half jaar aan de slag en hebben een flinke hoeveelheid werk verzet. De Commissie van Deskundigen is benoemd en heeft de Handleiding Keurmerk Paarden Welzijn ontwikkeld, die inmiddels in concept op onze website is te vinden (klik hier). Vervolgens vonden we het nodig te checken wat ons voor ogen staat door middel van een pilot. Dat had de nodige voeten in aarde. We hadden bedrijven nodig, die bereid waren tevoren informatie aan te leveren.

Uiteindelijk heeft een tiental bedrijven aan de pilot meegedaan. Onze zes inspecteurs zijn op de bedrijven geweest. Die inspecteurs zijn dierenartsen, die in hun praktijk veel op bedrijven en in stallen zijn geweest en dus in staat zijn goede beoordelingen te maken. Zij hebben hun ervaringen en de knelpunten, die ze in de pilot tegenkwamen, op papier gezet en die zijn besproken met de Commissie van Deskundigen. Het resultaat leidde tot adviezen en aanbevelingen, die zijn besproken in het stichtingsbestuur. Waar nodig worden ze verwerkt in de Handleiding, die vervolgens definitief wordt vastgesteld. Na de zomermaanden kunnen we dan goed toegerust binnen de sector aan de slag.’

Meer hierover leest u in het juli-nummer