fbpx

Hippische Monitor 2022: feiten en meningen in en om de paardensector

Hippische Monitor 2022: feiten en meningen in en om de paardensector

paard paardenbedrijf hippische bedrijf

In de Hippische Monitor gaat de HAS green academy in samenwerking met het Trendpanel Paard op onderzoek naar de mening van de Nederlandse bevolking. Elk jaar focust dit project van Stichting HIP zich op een nieuw thema met dit jaar de ‘publieke opinie’ als hoofdonderwerp. In het onderzoek wordt duidelijk hoe de Nederlandse bevolking staat tegenover het houden van paarden, paardrijden en paardensport.

 

De publieke opinie was ook in 2019 het onderwerp van de Hippische Monitor, waardoor er wat cijfers met elkaar vergeleken kunnen worden en er trends en patronen te zien zijn..

 

Onderzoek hippische sector

In het onderzoek worden verschillende vragen gesteld aan de ruim 1.500 respondenten. Welzijn is in de laatste jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. Dit is dan ook terug te zien in de cijfers die uit het onderzoek komen. In 2022 is nog maar 37% voorstander van de professionele paardensport terwijl dit in 2019 44% was. Een ander opvallend punt is dat er duidelijk twee clusters te zien zijn: cluster 1 zijn kritisch afzijdigen (70,3%) en cluster 2 zijn positief betrokkenen (29,7%). De eerste groep zijn voornamelijk jongeren die in stad en verstedelijkt gebied wonen. Het tweede cluster woont voornamelijk op het platteland en heeft de leeftijd van 55 jaar en ouder. Het belangrijkste resultaat is het grote gedeelde belang tussen deze twee clusters. Zo vinden ze het beide onaanvaardbaar dat actiegroeperingen feiten verdraaien en misleidende campagnes voeren om de Nederlandse bevolking van hun standpunten te overtuigen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek die we moeten onthouden zijn:

– Blijf welzijn op één zetten en zichtbaar maken
– Neem media en maatschappij aan de hand mee
– Geef tegengas op verdraaide feiten en misleiding

 

Onafhankelijke adviesraad voor paardenwelzijn

Een van de vragen die in de monitor naar voren komt is of een onafhankelijke adviesraad voor paardenwelzijn zou helpen bij organisaties. Het nut hiervan zien alle organisaties die hierover gevraagd zijn wel in. Ook laten de antwoorden zien dat het belang van paardenwelzijn in Nederland zeer hoog is. Alleen de manier waarop onafhankelijk advies uitgevoerd moet worden is nog de vraag. Het antwoord verschilt namelijk per type organisatie. Want wanneer is een adviesraad onafhankelijk genoeg?

 

Connectie tussen retailer en paardenwelzijn

De onderzoeksgroep heeft daarnaast onderzocht op welke manier de ruitersportretail kan bijdragen aan het paardenwelzijn. Om dit te achterhalen zijn verschillende vragen gesteld aan ruim 300 respondenten. Ook uit dit onderzoek blijkt dat het welzijn van het paard prioriteit is. De retailers geven aan bewuste keuzes te maken ten aanzien van de producten in het assortiment en door producten te testen alvorens zij deze gaan verkopen. Conclusies uit het onderzoek laten blijken dat retailers hun kennis over paardenproducten moeten blijven vergroten door nieuwe informatie te vergaderen, 49,6% van de consumenten twijfelt of zij wel van de juiste informatie wordt voorzien. Ook kunnen retailers zich nog verder ontwikkelen op het gebied van eerlijk advies en innovatieve tools kunnen hierbij helpen.

 

Herstel binnen ruitersportcentra en pensionstallen

Wat was de impact van de corona-epidemie op ruitersportcentra en pensionstallen? Hebben zij ook kunnen profiteren van de versoepelingen? Zowel bij pensionstallen als bij ruitersportcentra is de omzet gestegen ten opzichte van 2020. Wel is bij ruitersportcentra de omzet afgenomen als je deze vergelijkt met de jaren voor de corona-epidemie. Met name de omzet uit de horeca en de omzet uit de manege-activiteiten lieten een daling zien. De oorzaak hiervan ligt in de corona-maatregelen. Daarentegen is bij pensionstallen sinds 2015 een jaarlijkse stijging te zien in de omzet. Zij hebben duidelijk minder last gehad van de corona-maatregelen.

 

Hippische problemen garantietermijn

Ook de paardensector heeft te maken met de politiek. Zo bepaalde Europa in 2019 dat de ‘implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’ moest veranderen. Met de komst van digitale verkoop moest de onlineconsument beter beschermd gaan worden door onder andere de garantietermijn te verruimen van zes maanden naar twaalf maanden. Deze aanpassing zou grote consequenties hebben voor de rechtspositie van professionele paardenverkopers. De afgelopen anderhalf jaar waren de Sectorraad Paarden en haar onderliggende organisaties hier stevig over aan het lobbyen, maar het lijkt erop dat de Nederlandse paardensector ook weer een garantietermijn heeft van zes maanden bij de verkoop van een paard van een commerciële naar aan particuliere partij.

 

In het voorwoord gaf de voorzitter van het Trendpanel Paard, Mieke Theunissen, al aan dat de nieuwe monitor mooie inzichten geeft, kritische noten en genuanceerde duidingen. “Haal eruit wat aanspreekt én spreek het uit. Spreek af dat het paardenwelzijn altijd op één staat en blijf in gesprek over het verschil van inzichten. En tot slot: spreek elkaar aan. Want alleen samen, met alle verschillen, komen we in gesprek. Binnen en buiten onze sector.”

 

Wil je de gehele Hippische Monitor lezen? Je kunt hem hier terugvinden:

https://www.has.nl/media/tspnsg15/has2201_trendmagazine2022_v7-lr-los.pdf

MELD JE AAN VOOR ONZE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de professionele paardensector. 2.200+ ondernemers gingen je al voor!

Het laatste nieuws:

Regelgeving

Een pony als prijs: mag dat?

EDITORIAL LANGELAAR KLINKHAMER ADVOCATEN   Tijdens de paarden- en ponymarkt in Denekamp afgelopen september is een pony verloot. Maar mag dat eigenlijk wel? Het antwoord

LEES MEER