fbpx

Kabinet maakt hoofdlijnen waterschadesteun bekend

Veel ondernemers in Limburg en delen van Noord-Brabant en Gelderland zijn enkele weken geleden getroffen door enorme hoeveelheden water. Dit heeft grote emotionele en financiële impact. Het kabinet maakt nu de hoofdlijnen voor de steun voor deze waterschade bekend. De regeling wacht nog op goedkeuring uit Brussel, maar biedt een goed perspectief.

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland: “Overstromingen hebben een grote impact op de ondernemer, het gezin en de bedrijfsvoering. Het kabinet heeft snel en adequaat gereageerd. Het ministerie van LNV onderkende direct de ernst van de situatie en het belang van een goede schadetegemoetkoming. Vanuit de regionale LTO’s is goed contact geweest met de provincies en andere overheden.  De onzekerheid waar mensen na een ramp in leven moet zo snel mogelijk worden ingeperkt, de schaderegeling is daar een belangrijke stap in. Het is goed dat de hoofdlijnen nu bekend zijn, snelle goedkeuring van alle details door de Europese Commissie is de volgende stap.”

Wat zijn de voorwaarden voor steun bij onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade?
  • Op aandringen van de LTO’s is het rampgebied dat onder de regeling valt uitgebreid tot aan de Brabantse kant tot Boxmeer (linkeroever Maas) en aan de Limburgse kant tot Mook (rechteroever Maas). Het gebied is op deze kaart te zien.
  • De regeling hanteert op aandringen van LTO een ruime definitie van wateroverlast: zowel overstroming als afstromend water als gevolg van extreme neerslag, zodat schade die redelijkerwijs niet te verzekeren viel inderdaad onder de waterschaderegeling valt en ondernemers daarvoor dus in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade.
  • Het soort kosten is naar verwachting ruimhartig. Naast teeltplanschade vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten en de evacuatiekosten van vee onder de regeling.
  • Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%.
  • Vanwege de mogelijk negatieve kasstroom door schade is er een extra mogelijkheid om tot 24 augustus het voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aan te vragen.
  • Ook de coronaregelingen NOW en TVL zijn beschikbaar als aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarbij moet wel worden gelet op de impact van eventuele andere schadecompensatie.

Uitvoering van de schaderegeling gebeurt door de RVO. Hou www.rvo.nl in de gaten voor meer informatie over de regeling.

Op weg naar herstel

De regeling, waarvan de hoofdlijnen nu bekend zijn, heeft snel vorm gekregen en komt grotendeels tegemoet aan de nood en behoeftes van boeren en tuinders, zoals die door de LTO’s bij de verschillende overheden onder de aandacht zijn gebracht.

Tegelijkertijd zal de regeling niet alle schade, noch al het leed, oplossen. Positief is dat het gebied dat binnen de regeling valt ruim is opgezet. Tegelijkertijd is het zeer teleurstellend als ondernemers (net) buiten het gebied vallen, terwijl de schade bij overstromingen zoals deze wat de LTO’s betreft ook daar niet verwacht zou moeten worden. De gepubliceerde kaart biedt daar nog geen volledige duidelijkheid over. De LTO’s brengen dit onder de aandacht bij de overheid en blijven zich inzetten voor de ondernemers die buiten de boot dreigen te vallen. Ook bij de verdere uitvoering van de regeling blijven we voor en achter de schermen betrokken. De ervaring leert namelijk dat de afhandeling met uitvoeringsinstanties, verzekeraars en anderen tijd en energie kost – vanaf het eerste schadeformulier tot de laatste uitkering van tegemoetkomingen. Ook als er sprake is van goede wil verloopt het niet altijd vlekkeloos. Waar mogelijk zetten LTO Nederland, LLTB, LTO Noord en ZLTO zich in om dit op te lossen. Leden met vragen, zorgen of andere opmerkingen kunnen contact opnemen met hun regionale LTO-organisatie.

 

Bron: LTO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten:

Abonneer je op het vakblad

De Hippische Ondernemer

Een exclusief aanbod van informatie, kennis en nieuws, speciaal voor jou als hippische ondernemer. Lees unieke content die online niet beschikbaar is, maar enkel in het magazine te lezen is.

 

Ontvang 6 x per jaar het vakblad
De Hippische Ondernemer op de deurmat! 

Abonneer je op het vakblad

De Hippische Ondernemer

Een exclusief aanbod van informatie, kennis en nieuws, speciaal voor jou als hippische ondernemer. Lees unieke content die online niet beschikbaar is, maar enkel in het magazine te lezen is.

 

Ontvang 6 x per jaar het vakblad
De Hippische Ondernemer op de deurmat!