fbpx

Kostprijscalculatie creëert meer bewustzijn

Toen de FNRS tijdens een van hun bijeenkomsten vroeg waar hippische bedrijven hun prijsstelling op baseren, kwamen er veel verschillende antwoorden naar voren. Van kijken naar wat andere bedrijven in de omgeving doen tot een prijs die op gevoel werd vastgesteld, maar weinig ondernemers onderbouwden hun prijzen met harde cijfers. Dit bleek de geboorte van de FNRS Kostprijscalculatie. Een tool die doorrekent wat je nodig hebt om een gezonde marge te draaien.

Wat de marge van een hippisch bedrijf is, dat is volgens FNRS-accountmanager Patrick Marsman niet het belangrijkste. “Al met al bepalen ondernemers zelf wat ze willen verdienen, maar wat wel van belang is, is dat dit bewust gebeurt. Dat je als ondernemer bewust de keuze maakt om voor een lagere marge te werken en er niet na jaren pas achter komt dat je eigenlijk keihard werkt voor niks.”

Bedrijfseconomisch doorrekenen

Om erachter te komen wat jouw kosten als bedrijf daadwerkelijk zijn en wat je vervolgens nodig hebt om daar een gezonde marge op te draaien is de kostenprijscalculatie een hele effectieve tool. Er zijn veel ondernemers die zich hier (nog) niet mee bezighouden of het voor zich uit schuiven, maar het advies van Marsman is om dit juist nu uit te zoeken nu er verschillende prijsstijgingen gaande zijn. “Als je een paardenbedrijf bedrijfseconomisch gaat doorrekenen dan kom je er vaak achter dat er weinig marge is of het zelfs aan de verkeerde kant van de streep staat. Bij het stellen van hun kostprijs, kijken ondernemers vaak naar de directe kosten als ruwvoer, stro en brokken. Deze kosten die ondernemers direct voelen, zijn vaak niet het probleem. Indirecte kosten zoals afschrijving van de gebouwen, dat zijn echter wel zaken die worden vergeten bij het vaststellen van een prijs.”

Vergeten kosten

Met de kostprijscalculatie is aan alles gedacht, ook de zaken waar je als ondernemer niet zo snel aan denkt. Marsman legt uit dat de berekening begint met een basiscalculatie die gelijk is voor elk paard dat op het bedrijf aanwezig is. “Daarvoor voer je de directe kosten in die net al genoemd zijn, maar ook bijvoorbeeld de energiekosten die hierbij komen kijken. Denk hierbij ook aan andere kosten zoals loonkosten van de ondernemer zelf, brandstof voor machines, accountantskosten, softwaresystemen, etc.”

Ontwikkelkosten doorberekenen

De calculator is nu door zo’n honderd bedrijven gebruikt waarvan het gros erg tevreden is. Marsman legt uit dat de uitkomsten voor elk bedrijf anders zijn. “Het ene bedrijf is al veel meer met marges en kosten bezig en heeft een bepaalde verwachting. Toch schrikt de helft van de ondernemers van de uitkomst en dan vooral wat de basiskosten betreft. Vooral het feit dat ze zo hard moeten werken en zo weinig overhouden levert een vervelend gevoel op. Dat voel je misschien niet direct aan je portemonnee, maar komt wel aan het licht als er investeringen moeten plaatsvinden. Juist daarom zijn die afschrijvingen zo belangrijk om mee te nemen. Een gebouw schrijf je in principe in dertig jaar af.  Na die 30 jaar zou je het gebouw weer opnieuw moeten kunnen neerzetten of heb je de hypotheek afgelost en kan er weer een nieuwe hypotheek worden afgesloten. Maar denk ook aan duurzaamheid en dierenwelzijn. Als je weinig tot niets opzij hebt gezet om je bedrijf daarop aan te passen dan is het lastig of onmogelijk om grotere investeringen te doen. Ook de ontwikkelkosten van je bedrijf zijn kosten die uiteindelijk door de klant betaald moeten worden, dat is immers onderdeel van een verdienmodel.”

Opluchting

De kostprijscalculatie van de FNRS richt zich op pensionstallen, maneges, trainingsstallen en opfokbedrijven. “Naast de basiscalculatie is er een aparte module om uit te rekenen wat een manegepaard of -pony kost door hier de bijkomende kosten voor hoefsmid, dierenarts, etc. bij op te tellen. Ook gecombineerde stallen kunnen hierdoor uitrekenen welk gedeelte welke marge oplevert. Dit kan helpen bij de keuze om een bepaalde tak te stimuleren of juist ergens mee te stoppen. De cijfers geven je informatie om verbeteringen door te voeren of te bevestigen dat je het juist heel goed doet. Aan de kostenkant zijn hippische ondernemers vaak al goed bezig, dus vaak resulteert dit in een prijsverhoging. Dit kan een klein bedrag zijn, maar in sommige gevallen moet er behoorlijk gecorrigeerd worden. We adviseren soms om dit in meerdere termijnen te doen en de communicatie hiervoor zo snel mogelijk op te starten. Voor ons is het makkelijk praten, maar de ervaringen van ondernemers na een verhoging is dat ze juist opgelucht zijn. Er is veel vraag naar pensionstalling en maneges hebben veelal wachtlijsten. Klanten die eventueel weg zouden gaan, worden vaak snel weer aangevuld. Als ondernemer moet je ervoor zorgen dat je business blijft draaien, klanten hebben er niks aan als jij onderuitgaat. Als je goed uitlegt dat je te weinig vroeg en waarom dat nu verandert dan is daar meestal veel begrip voor.”

Tot slot is het volgens Marsman belangrijk om elk jaar een indexering van de inflatie toe te passen op de prijzen. “Als je vijf jaar lang dezelfde prijzen blijft vragen terwijl de inflatie jaarlijks bijvoorbeeld 3% stijgt dan krijg je na die vijf jaar een enorme verhoging. Het is verstandiger om de stijging in je kostprijs te blijven monitoren en jaarlijks aan te passen.”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten:

NAJAARSACTIE

€10 KORTING OP EEN JAARABONNEMENT

Betaal slechts €39,50

i.p.v. €49,50 excl. btw per jaar