_rvf0266

Laatste kans aanmelding NOW3.1

Ondernemers die door het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies kunnen opnieuw aanspraak maken op de Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW-regeling). Het loket om NOW3.1 aan te vragen (tijdvak oktober – december) is in verband met de door de overheid verplichte sluitingen per 15 december heropend tot en met 27 december. De aanvraag doe je bij het UWV.

Ondernemers kunnen met deze tijdelijke regeling een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

NOW3 bestaat uit drie tijdvakken tot 1 juli 2021

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit drie tijdvakken van elk drie maanden, tot 1 juli 2021. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Daarom wordt er, naast de tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling, ook ruimte gegeven aan werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Gebruik maken van de NOW3-regeling?

Bekijk op de website van Rijksoverheid of jouw bedrijf hiervoor in aanmerking komt en welke voorwaarden gelden. Aanvragen is mogelijk tot en met 27 december.

Bron: FNRS / De Hippische Ondernemer

Vond je dit artikel interessant? Bekijk dan ook het artikel over registratieplicht voor landbouwvoertuigen en het (ver)delen van een paard.

Wil je tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar €39,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.