Praktische handvaten voor registratieplicht bij paarden

Vanaf 21 april gaat de nieuwe diergezondheidsverordening in en wordt de registratieplicht bij paarden werkelijkheid. Naast de verplichte registratie van het paard, wordt het ook verplicht om de locatie waar paarden staan te registreren en per locatie bij te houden welke paarden aanwezig zijn of waren. In dit artikel lees je hoe je dit aanpakt en hoe een stalmanagementsysteem als EquineM hierbij kan helpen.

Registratieplicht voor exploitant

In principe hoeven alleen de exploitant van het paard en die van de locatie in actie te komen bij deze nieuwe wetgeving. Omdat bij het woord exploitant bij de meeste mensen geen belletje gaat rinkelen, zullen we dit begrip nog even nader uitleggen. Met exploitant van het paard wordt de houder van het paard bedoeld en dat wil zeggen: degene die verantwoordelijk is voor de zorg van het paard. Het kan zijn dat dit de eigenaar van het paard is, maar dat hoeft niet. Bij de exploitant van de locatie is dit verhaal iets eenvoudiger, want dit betreft altijd de eigenaar, huurder of bruiklener van de locatie waar paarden gehouden worden. Wel is het zo dat elke locatie maar één exploitant heeft. Wanneer een locatie aan meerdere verhuurders wordt verhuurd of in bruikleen wordt gegeven dan gaat bovenstaande niet op. In dat geval blijft de exploitant hiervoor verantwoordelijk, maar deze kan wel middels volmachten zijn huurders of gebruikers de koppeling van de paarden in de database laten doen.

Actiepunten houder locatie

Als exploitant van een locatie waar één of meerdere paarden staan, ben je verantwoordelijk voor het registreren van de locatie als plaats waar paarden gehouden worden door het aanvragen van een UBN-nummer. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het koppelen van de paarden die op je locaties staan in het systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Heb je nog geen UBN-nummer? Dan kan je deze nu al aanvragen via deze link. Heb je al wel een UBN-nummer, omdat er ook of voorheen andere dieren op het bedrijf gehouden werden dan volstaat het om via de bovenstaande link de categorie ‘paardachtigen’ hieraan toe te voegen.

Nadat je jouw UBN-nummer hebt ontvangen kun je de permanent aanwezige paarden registreren via de website of app van de RVO. Dit systeem is nog in ontwikkeling en zal volgens de berichtgeving vanaf 12 april werkzaam zijn. Vanaf dat moment kan je deze registratie van je paarden ook via EquineM vastleggen, waarna wij deze informatie voor je doorgeven aan de RVO. Net als bij de registratie bij de RVO is het van belang dat het paard wel eerst toegevoegd is met tenminste het chipnummer of levensnummer.

Permanente of tijdelijke verplaatsing

Bij de registratie wordt onderscheid gemaakt tussen paarden die permanent op de locatie aanwezig zijn en paarden die hier tijdelijk verblijven. Wanneer een paard permanent ofwel 30 dagen of langer op het bedrijf staat is het volgens de nieuwe wetgeving nodig om het paard op deze locatie te registreren bij de RVO. Voor de aankomstdatum wordt dan een aanvoermelding gedaan en voor vertrek een afvoermelding. Voor hengstenhouderijen, trainings- en revalidatiestallen geldt hierbij een uitzondering: zij moeten pas bij een verplaatsing vanaf 90 dagen deze registratie doorgeven aan de RVO. Wanneer de paarden minder dan 30 dagen op een locatie verblijven is het voldoende om dit enkel bij te houden in de lokale administratie zoals een schrift of een managementsysteem zoals EquineM. Deze gegevens moeten minimaal 3 jaar bewaard worden.

In EquineM houd je dit heel gemakkelijk bij en zorgen wij ervoor dat het bewaard blijft. Ook bezit het systeem controleschermen om snel te kunnen zien of alle meldingen naar de RVO op tijd zijn verstuurd. Omdat we zeker willen zijn dat onze software aansluit op de wettelijke eisen, zal de update waarmee je permanente en tijdelijke verplaatsingen kunt doorvoeren pas begin april uitgerold worden. Verplaatsingen zoals buitenritten en op concours gaan, die ervoor zorgen dat het paard uiterlijk 24 uur niet op de locatie aanwezig is, hoeven niet gemeld te worden.

Actiepunten houder paard

De houder van het paard is diegene die verantwoordelijk is voor het paard en dus ook of deze in de database van de RVO staat. Bij o.a. pension-, revalidatie- en trainingsstallen is dit vaak niet dezelfde persoon als de eigenaar van het paard. In dat geval is het belangrijk dat er een schriftelijke overeenkomst is opgesteld waarin de verantwoordelijkheid over het paard wordt vastgelegd. Het is nu al mogelijk om het levensnummer en/of chipnummer in te vullen in de ‘I&R dieren’ app van de RVO.

We hebben het systeem al even getest en het blijkt dat vrijwel alle KWPN, Zangersheide en AES geregistreerde paarden al in de database staan. Het is dan ook de wens van LTO om de registratie van het paard zoveel mogelijk bij de stamboeken of paspoort uitgevende instanties (PPI’s) te laten. Welke dit in Nederland zijn vind je hier. Er blijken dus ook paarden uit buitenlandse stamboeken zoals Zangersheide in de database te staan. Dit betekent dat er eigenlijk weinig verandert voor de houder van het paard. Wel moet een veulen verplicht binnen 6 maanden aangemeld zijn bij een stamboek dat het paard ook bij de RVO registreert. Het is waarschijnlijk per buitenlands stamboek verschillend of ze ook een Nederlandse link hebben en de paarden aanmelden en het dus voor de houders een stukje makkelijker maken. Naast bovengenoemde stamboeken zijn natuurlijk nog veel meer stamboeken een PPI, wil je zeker weten of je paard al geregistreerd is dan is dit eenvoudig te controleren met de I&R Dieren app.

Conclusie

Voor houders van het paard verandert er dus niet zo veel. Fokkers zullen in de gaten moeten houden dat ze hun veulen binnen 6 maanden registreren bij een in Nederland geregistreerd stamboek. Voor houders van een locatie met paarden verandert er des te meer. Zorg als houder ervoor dat je:

  • Uiterlijk op 21 april in bezit bent van een UBN-nummer
  • Gecontroleerd hebt of alle paarden op je locatie zijn geregistreerd in de ‘I&R dieren’ app. Zo niet overleg met de eigenaar van het paard hoe dit op te lossen.
  • De paarden die 30 dagen of langer op je locatie staan koppelt aan het UBN-nummer van je locatie.

Zie je door de bomen het bos niet meer en wordt de ingewikkelde regelgeving teveel? Lees hier meer informatie over de dienstverlening van EquineM. Niet alleen als stalmanagementsysteem, maar ook om de (tijdelijke) verplaatsingen van de paarden in bij te houden en je werk uit handen te nemen.

Bron: advertorial EquineM

* Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie dient als praktisch handvat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: