accountant-1238598_1920

Prinsjesdag 2020: de belangrijkste zaken voor ondernemers

Traditiegetrouw wordt op de derde dinsdag van september het regeringsbeleid inclusief de rijksbegroting gepresenteerd. In deze miljoenennota zijn een aantal fiscale maatregelen aangekondigd. Hieronder een aantal belangrijke punten voor u als hippisch ondernemer.

Vennootschapsbelasting

De eerste tariefschijf gaat omhoog van € 200.000 naar € 245.000, waardoor minder ondernemingen in de hoogste tariefschijf zullen vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerste schijf (tot en met een belastbaar bedrag van € 245.000) daalt naar 15%, wat gunstig is voor kleinere bedrijven. Het tarief in de tweede schijf (vanaf een belastbaar bedrag vanaf € 245.001) blijft 25% in 2021.

Beperking aftrek

In 2019 kondigde het kabinet versobering van aftrekposten voor ondernemers aan. In 2021 wordt dit doorgezet.  Dit leidt tot een verdere beperking van het tarief, waartegen ondernemers bepaalde posten kunnen aftrekken. Deze posten zijn met ingang van 1 januari 2021 aftrekbaar tegen een tarief van 43% (in 2020 was dit 46%). Het tarief voor de aftrek bouwt de komende jaren verder af met 3%-punt per jaar tot uiteindelijk het tarief in de laagste tariefschijf in box 1. De aftrekbeperking geldt voor de volgende aftrekposten:

  • zelfstandigenaftrek;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • stakingsaftrek;
  • mkb-winstvrijstelling.
Verlagen zelfstandigenaftrek

In 2019 is al aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek in de komende negen jaar wordt verlaagd van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. In het Belastingplan voor 2021 is voorgesteld om de aftrek te versnellen. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.670. Het kabinet heeft als doel met deze verlaging het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

U mag als werkgever onbelaste vergoedingen geven aan uw werknemers. U moet dan binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) blijven. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van uw loonsom en 1,18%  (was 1,2%) over het meerdere.

Om werkgevers in de coronacrisis tegemoet te komen, is de vrije ruimte in 2020 eenmalig en tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van uw fiscale loonsom. Dat geldt dus niet meer in 2021.

Informatie over alle fiscale maatregelen treft u op de website van ABAB.

Bron: FNRS