fbpx

Samen met de EU werken aan de toekomst

Op veel terreinen neemt de invloed van de Europese Unie (EU) toe omdat lidstaten steeds nauwer samenwerken. Het valt niet te verwachten dat daar de komende jaren verandering in zal komen, de invloed zal hoogstwaarschijnlijk verder toenemen. Dit heeft ook effect op de hippische sector in Europa en dus ook Nederland. Om de reden heeft de FNRS enige jaren geleden het initiatief genomen om naar Brussel, het hoofdkwartier van de EU, af te reizen en op zoek te gaan naar een samenwerking met hippische organisaties uit omliggende landen. Deze werd gevonden bij The European Horse Network (EHN), een belangrijk netwerk van relevante hippische organisaties uit verschillende landen in Europa waar de paardenhouderij en -sport groot is.

 

Europarlementariërs betrokken

Sinds de FNRS lid is van EHN zijn we betrokken bij veel dossiers die met collega-organisaties worden besproken zoals het transport van paarden, paardenwelzijn en diergezondheid. Samen spreken we Europarlementariërs aan over ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die voor onze sector relevant zijn, met als doel om het werkzaam te houden voor onze achterban. In het Europees Parlement is er een groep parlementariërs onder leiding van Hilde Vautmans die zich specifiek met het dossier paard bezighouden (MEP Horse Group). Hilde Vautmans is het eerste aanspreekpunt van het EHN in Brussel maar bij vrijwel alle bijeenkomsten is ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aanwezig om haar steun aan de hippische sector te benadrukken.

 

Toekomst hippische sector in Europa

In navolging van het toekomstonderzoek van de FNRS heeft EHN onder leiding van de FNRS ook een verkort scenario-onderzoek gehouden onder haar leden. Haike Blaauw mocht vorige week in het Europees Parlement de eerste resultaten presenteren aan de aanwezigen. Het vervolg van het onderzoek zal bestaan uit het maken van een actieplan op het gebied van communicatie en het delen van ‘best practices’ tussen de verschillende EHN-leden.

 

Manifest ondertekend

Daarnaast tekende de aanwezigen bij de laatste bijeenkomst van EHN in maart een manifest waarin de gezamenlijke uitgangspunten benoemd worden. Ook EU-parlementariër Hilde Vautmans ondertekende het manifest.

 

Waar we voor staan:

–  Het houden van paarden is een agrarische activiteit en versterkt het (groene) landschap.

– De paardensector kenmerkt zich door landelijke en jonge werkgelegenheid, waar bij banen passie en voordelen voor fysieke en mentale gezondheid gecombineerd worden.

– Mensen laten genieten van een buitengewone relatie met paarden, die kunnen voldoen aan de behoeften van de samenleving (gezondheid, inclusie, sport voor iedereen, inclusief mensen met een beperking).

– Het welzijn van paarden, van fokken tot aan het einde van hun leven, staat centraal in onze activiteiten.

– Paardensport en paarden maken deel uit van de Europese culturele identiteit, met stoeterijen en ruitersportcentra in de hele EU.

– Paardentoerisme is een voorbeeld van ‘slow tourism’ dat biodiversiteit respecteert.

– In veel paardensectoren, zoals paardenraces en fokken, is Europa vooraanstaand, wat leidt tot voordelen op het gebied van handel en reputatie.

 

Wat we nodig hebben:

–  Hulp bij het herstellen van de samenhang tussen de strategie op het gebied van dierenwelzijn (transport, regels omtrent houden etc.), wetten en regels (identificatie en registratie) en het handelsbeleid;

– Respect voor de status van paarden in Europa – paarden zijn agrarische dieren en hiervoor hebben we up to date en betrouwbare statistieken nodig;

– Beschikbaar stellen van fondsen om onderzoeken uit te voeren om de kennis in de hippische sector te vergroten om zo de sector te verbeteren;

– Ondersteuning bij de verspreiding van informatie over hippische zaken dat op bewijs is gebaseerd.

– Promotie van goed werkgeverschap in onze hele sector;

– Ondersteuning bij Europese projecten op het gebied van innovatie, integriteit, cultuur, training en werkgeverschap om nieuwe tools, resultaten en data te verkrijgen.

 

Samenwerking op internationaal niveau

Samenwerking op Internationaal niveau geeft de FNRS betere inzichten met betrekking tot innovatieve ontwikkelingen en zorgt ervoor dat we samen sterk staan wanneer er maatregelen worden genomen die invloed hebben op onze sector. FNRS deelt de kennis die wordt opgedaan in Brussel met de partners van de Sectorraad Paarden, de KNHS en uiteraard met de leden.

 

Bron: FNRS

MELD JE AAN VOOR ONZE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de professionele paardensector. 2.200+ ondernemers gingen je al voor!

Het laatste nieuws:

Wil je nog meer van dit soort interessante artikelen lezen?

Abonneer je dan nu op het vakblad en ontvang 6x per jaar een editie van De Hippische Ondernemer op de deurmat.

Het vakblad bevat unieke, exclusieve content dat enkel en alleen te lezen is in het blad.