A21V7125

Sectorraad Paarden

Logo Sectorraad paarden website

De Sectorraad Paarden is het aanspreekpunt en de spreekbuis voor de paardensector richting overheid en behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland.

De Sectorraad Paarden wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector zoals de FNHB en LTO Nederland, maar ook met de Koninklijke Nederlandse hippische Sportfederatie (KNHS), Koepel fokkerij en het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland (KWPN).

Klik hier om de website van Sectorraad Paarden te bezoeken.