Voldoet jouw elektrische installatie aan de regels?

Al die regels. Het is als hippische ondernemer moeilijk om overal van op de hoogte te zijn en blijven, zeker als dit niet geheel binnen je vakgebied ligt. Daarom praten we je in dit artikel bij over de regels op het vlak van elektrische installaties. Iets wat bij het niet navolgen nog wel eens desastreuze gevolgen kan hebben.

Wie denkt niks met elektrische installaties te maken te hebben heeft het mis. Vrijwel iedereen die werkt met apparaten met een stekker of die op een andere manier in contact staan met de meterkast moet zich aangesproken voelen.

Wettelijk verplicht

Bedrijfspanden moeten wettelijk volgens het Bouwbesluit voldoen aan de NEN 1010 inspectie. Dit is de bijbel wat elektrische installaties betreft, want hierin staat hoe een elektrische installatie ontworpen moet worden. Al vanaf 1962 is deze norm actief en om de zoveel jaar komt er weer een nieuwe versie om in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd op veiligheid om ongelukken op het gebied van elektrische schokken en brand te voorkomen. Dit is dus een vereiste bij nieuwe installaties.

Inspectie bestaande installaties

Niet elke ondernemer heeft van doen met een nieuwe installatie, daarom is er ook voor bestaande installaties een keuring: de NEN 3140 of de Scope 8 inspectie. In beide gevallen wordt gecontroleerd of de elektrische installatie veilig is voor de gebruiker en wordt deze getoetst aan de norm die ten tijde van aanleg van kracht was.

Het grootste verschil tussen beide keuringen is dat bij een NEN 3140 inspectie ook wordt gekeken naar de bedrijfsvoering zoals het aanwezig zijn van een installatieverantwoordelijke, werkvergunningen en aanwijsbeleid. Bij een Scope 8 inspectie wordt alleen puur de elektrische installatie gecontroleerd, deze wel toereikend om te voldoen aan de Arbobeleidsregels. De NEN 3140 is opgedeeld in twee soorten inspecties: de inspectie van de elektrische installatie en de inspectie van arbeidsmiddelen. Deze staan los van elkaar en dienen dan ook afzonderlijk te worden aangevraagd. Deze keuringen zijn niet wettelijk verplicht maar door ze te laten uitvoeren kan de werkgever aantonen dat hij of zij voldoet aan de arbobeleidsregels met betrekking tot de veiligheid van de elektrische installaties.

Periodieke inspectie

De verzekeringsmaatschappijen zijn degene die de NEN 3140 of Scope 8 keuring in veel gevallen wel verplicht stellen. Is jouw installatie niet binnen de termijn gekeurd en waar nodig aangepast aan de eisen, dan kan het zo zijn dat de verzekering niet uitkeert wanneer er brand ontstaat. Ook kan het zijn dat de premie omhooggaat als het niet in orde is. Een andere reden om de inspectie periodiek uit te laten voeren is vanwege de Arbowet. Deze verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat elektrische installaties en apparaten veilig gebruikt kunnen worden door werknemers. Zonder goedkeuring voldoe je als bedrijf dus niet aan de arbowetgeving, iets wat bij ongevallen nog wel eens hele nare gevolgen kan opleveren. Kijk daarom dus goed in de regels om de hoeveel jaar de installatie moet worden gekeurd om grote risico’s te beperken.

Scope 10

Naast de NEN 3140 lieten we al de term Scope 8 vallen. Voor beide gelden vrijwel dezelfde eisen, alleen bij Scope 8 zijn er nog aanvullende kennis- en kwaliteitseisen. De Scope 8 berust puur op de veiligheid van de elektrische installatie en is iets wat de Arbowet en verzekeraars minimaal vereisen. Aanvullend hebben de verzekeraars in samenwerking met Techniek Nederland, enkele inspectiebedrijven en Ikeur een Scope 10 brandrisico inspectie ontwikkeld. Deze vertoont veel gelijkenis met de NEN 3140 en Scope 8 maar legt de nadruk op het risico van brand. De inspecteur kijkt of de elektrische installatie maar ook het elektrisch materieel wat hierop aangesloten is brand kan veroorzaken. Dit is momenteel het type inspectie wat het meeste door de verzekeraars wordt vereist. Niet wettelijk verplicht maar indien deze niet wordt uitgevoerd kan een verzekeraar in zijn opstalverzekering opnemen dat er niet wordt uitgekeerd in geval van brand of kan deze een hogere premie vragen. Inmiddels is er ook een Scope 12 die veiligheidseisen bevat wat betreft bedrijven met zonnepanelen.

Hoe weet ik of dit bij mijn bedrijf op orde is?

Wanneer je twijfelt of jouw bedrijf aan de eisen voldoet en in het bezit is van een geldig NEN 3140-certificaat, is dit vaak niet het geval en is het verstandig om hierin stappen te ondernemen. Ten eerste is het slim om uit te zoeken welke keuring jouw verzekering verplicht stelt. Hierna is het zaak om contact op te nemen met een erkend inspectiebedrijf om te informeren naar de mogelijkheden en de vervolgstappen.

Actiepunten na inspectie

Het inplannen en laten uitvoeren van een inspectie wil nog niet zeggen dat de installatie hierna ook aan de eisen voldoet. De geconstateerde gebreken, afhankelijk van de kwalificatie, dienen verholpen te worden om in aanmerking te komen voor een herstelverklaring. Hierin staat aangegeven dat de geconstateerde gebreken vakkundig zijn hersteld. Bij een redelijk aantal bedrijven is de veiligheid van het elektra niet volgens de normen en moeten er actiepunten worden verricht om het certificaat alsnog te ontvangen. Deze kunnen vaak door je vaste of een aanbevolen elektricien uitgevoerd worden.

Met dank aan DH-Tech Solutions, Advies en inspectie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: