Wat houdt de nieuwe EU wetgeving diergezondheid in?

Je hebt vast al gelezen over de nieuwe I&R rondom paarden vanaf 21 april 2021. Dit heeft alles te maken met de nieuwe Europese diergezondheidsverordening die vanaf dan gaat gelden. Ben je benieuwd wat dit inhoudt? Lees dan verder.

Reden nieuwe wetgeving
De huidige Europese wetgeving rondom diergezondheid is behoorlijk complex en versnipperd. Iets wat er niet aan bijdraagt om dierziekten te kunnen voorkomen en bestrijden. De nieuwe diergezondheidsverordening groepeert daarom de huidige regels hierover in één wetgevingsbesluit. Het grootste doel hierachter is de verschillen in aanpak bij diverse dierziekten zo klein mogelijk maken. Dit moet helpen bij een gecoördineerde aanpak en een goede preventie van dierziekten. Daarom is dit ook iets wat op Europees niveau gebeurt.

Wat verandert er?

  • De Europese Unie wordt gerechtigd om tegen opkomende ziekten overeenstemmende en volledige maatregelen te nemen. Soms mogen de lidstaten die maatregelen zelf specificeren en aanvullen, maar vaker dan nu het geval is worden ze vanuit de EU opgelegd.
  • Er komt meer focus op de preventie, waarbij vaccinatie een belangrijke tool wordt.
  • De basisverantwoordelijkheden van paardenhouder en dierenartsen worden vastgelegd.

Aanvullende bepalingen per lidstaat
De diergezondheidsverordening is er niet alleen voor de dierenhouder of het bedrijf waar dieren worden gehouden, maar bevat ook aanwijzingen voor (uitvoerende instanties van) lidstaten. Een van de bepalingen geeft lidstaten de bevoegdheid om zelf maatregelen te treffen of uitzonderingen te maken. Dat betekent dat in enkele gevallen de landen ook aanvullende of consequentere maatregelen mogen vaststellen. De voorwaarde daar bij is dat verscherpte regels door de lidstaat zelf geen belemmering mogen opleveren voor vrij verkeer van goederen en diensten tussen de lidstaten. Daarnaast mogen ze wat in de verordening zelf staat niet tegenspreken.

Dierziekten bestrijden
De diergezondheidsverordening is er vooral op gericht om dierziekten in de kiem te smoren door middel  van preventie, eerdere detectie en aanpak. De afgelopen decennia vond een behoorlijke verschuiving plaats in het vóórkomen van dierziekten. Zo steken ziekten uit tropische gebieden plotseling de kop op in Europa en krijgen we andere ziekten juist goed onder de duim, waardoor we ze vrijwel niet meer zien. De nieuwe wetgeving speelt in op deze verandering. Het gaat hier om ziekten die:

  • Normaal niet in de EU voorkomen en onmiddellijk uitgeroeid moeten worden als ze voorkomen.
  • Een bestrijdingsplan vragen om ze in de hele EU uit te roeien.
  • Relevant zijn voor een aantal lidstaten om te voorkomen dat ze zich verspreiden naar andere landen.
  • Bewaking vereisen binnen de EU.
  • Maatregelen vragen om te voorkomen dat ze zich verspreiden door binnenkomst in de EU of verplaatsing tussen lidstaten.

Bovenstaande ziektecategorieën vereisen elk een specifieke aanpak. De verordening geeft richting aan die aanpak Denk aan regels over waakzaamheid, bestrijdingsmaatregelen en vermindering, maar ook regels wat betreft verplaatsing van dieren, melding, bewaking, verplichte en optionele uitroeiing.

Om dit te kunnen waarborgen verandert onder andere de I&R van paarden vanaf april om een beter inzicht te krijgen in waar paarden zich bevinden en wie de verantwoordelijke is (en dus in bepaalde gevallen op de hoogte moet worden gebracht).

Bron: LTO Nederland

Vond je dit artikel interessant? Bekijk dan ook het artikel over het kopen of huren van een paardenbedrijf en het belang van een goed passend zadel

Wil je tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar €44,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: