Wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Met deze wet zijn wijzigingen aangebracht in de regels rondom flexwerk, het ontslagrecht en het stelsel van premieheffing voor de werkloosheidswet. De wet is opgesteld om de kloof in arbeidsvoorwaarden tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Deze wetgeving heeft impact op zowel bestaande als nieuwe arbeidscontracten. We hebben de wijzingen nogmaals voor u op een rij gezet.

Oproepkrachten

De wet arbeidsmarkt in balans verplicht werkgevers om oproepkrachten, na afloop van 12 maanden, een vast aantal uren aan te bieden. Het aantal contractuele uren moet minimaal het gemiddeld aantal uren zijn dat gewerkt is in de afgelopen 12 maanden. Als de oproepkracht dit niet wil, is de mogelijkheid om op flexibele basis verder te gaan. Dit dient dan te worden vastgelegd tussen werkgever en werknemer.

De werkgever moet, als dit niet in de cao is opgenomen, de oproepkracht ten miste 4 dagen van tevoren oproepen. De werknemer mag de oproep weigeren indien de werkgever niet tijdig oproept. Indien de werkgever de opdracht tot 4 dagen voor de oproep terug trekt, heeft de oproepkracht aanspraak op het loon van de eerder gecommuniceerde uren. U moet dan als werkgever, ondanks het annuleren van de oproep, toch uitbetalen.

Payroll

Payroll medewerkers hebben vanaf dit jaar recht op dezelfde primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden als het eigen personeel van het bedrijf.. Vanaf 1 januari 2021 hebben payroll medewerkers recht op een betere pensionregeling. Het payrollbedrijf kan hier op twee manieren voor zorgen. Payroll medewerkers gaan meedoen met de pensionregeling van de inlener, of het payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling. Payrollbedrijven kunnen geen aanspraak meer maken op een ruimere ketenbepaling voor payroll medewerkers. Maakt u als hippisch ondernemer gebruik van medewerkers via payroll? Ga dan in gesprek met het payroll bedrijf zodat u op de hoogte bent van de exacte maatregelen die het bedrijf heeft doorgevoerd naar aanleiding van Wab.

WW Premie

De werkgever is een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een vast dienstverband, de premie voor flexibel dienstverband werd hoger.

Verlenging ketenregeling

Vanaf 1 januari mag u als werkgever gebruik maken voor een verlengde ketenregeling. Dit houdt in dat de werknemer pas na 3 jaar, of na 3 tijdelijke contracten, recht heeft op een vaste arbeidsovereenkomst. Dit sluit uiteraard niet uit dat u uw personeel niet voor die tijd al een vast contract mag aanbieden.

Transitievergoeding

Iedere werknemer heeft vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding, ongeacht zijn of haar leeftijd. De transitievergoeding bedraagt minimaal een derde maandsalaris per gewerkt jaar, ongeacht het aantal jaren dat de werknemer in dienst was.

Ontslagrecht versoepeld

Vanaf 1 januari mag een werkgever meerdere ontslaggronden combineren (cumulatiegrond). Dit maakt dat er minder risico is om personeel in vaste dienst aan te nemen. De optelsom aan ontslaggronden moet wel onderbouwd worden in een personeelsdossier. Op de combineerbare ontslaggronden zijn enkele uitzonderingen. Dit zijn de UWV ontslaggronden: bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Indien de kantonrechter volgens de cumulatiegrond de arbeidsovereenkomst beindigt, dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding.

Voorbereiden

Zorg dat u als hippische ondernemer niet voor verassingen komt te staan. Pas het personeelshandboek aan waar nodig en informeer werknemers over wijzigingen. Het is niet toegestaan wijzigingen door te voeren die in strijd zijn met een individuele arbeidsovereenkomst.

Bron: FNRS

Vond u dit artikel interessant? Bekijk dan ook het artikel over Prinsjesdag 2020 of wie is er verantwoordelijk bij schade door een paard.

Wilt u tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar €39,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: