Financiële gevolgen rhinovirus

We hebben vanwege corona lang niet op wedstrijd gekund en nu is dat door het rhinovirus misschien nog wel langer. Dit virus kan financiële gevolgen meebrengen. Niet alleen door extra bijkomende kosten, maar ook omdat de concoursen nu weer stilliggen en dit toch de plek is waar de handel plaatsvindt.

Om na te gaan of dit jouw bedrijfsresultaten beïnvloedt of kan beïnvloeden is het goed om een inventarisatie te maken en verschillende scenario’s uit te werken. Op basis van deze uitkomsten kan je de juiste (preventieve) maatregelen treffen om de risico’s te beperken.

Overmacht

Bij zo’n situatie wordt al snel gegrepen naar de term ‘overmacht’. Van overmacht kan sprake zijn bij een tekortkoming in de nakoming van gemaakte afspraken, waarbij dit niet aan één partij kan worden toegerekend. Wanneer er juridisch overmacht geldt, kan van de tekortschietende partij geen nakoming worden verlangd en geen schadevergoeding worden gevorderd. De drempel hiervoor ligt echter juridisch gezien hoog. Een rechter zal een beroep op overmacht enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden toewijzen, omdat de gevolgen hiervan zwaar kunnen zijn voor de wederpartij. Of hier gebruik van gemaakt kan worden is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.

Maatregelen en aansprakelijkheid

Gelukkig lijkt de gezondheidsschade binnen Nederland tot nu toe mee te vallen en zijn er nog geen verplichte maatregelen gesteld. Als ondernemer heb je echter de belangrijke taak om de paarden die op je stal staan gezond te houden en dus kan het raadzaam zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan een ‘checkgesprek’ voor mensen die op de locatie komen, waarbij je vraagt of er andere paarden zijn bezocht en waar. Wanneer het risico verhoogd is, kan je ervoor kiezen om deze persoon te weigeren op het bedrijf. Ook is het verstandig om zoveel mogelijk (nieuw) verkeer te beperken en extra hygiënemaatregelen te treffen door bijvoorbeeld het opstellen van een hygiëneprotocol. Deze maatregelen kunnen relevant zijn in het kader van het voorkomen van aansprakelijkheid en zorgen voor een invulling van jouw zorgvuldigheidsverplichting.

Beroep op TVL en NOW?

Tijdens corona zijn er verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Kan je deze regelingen ook voor gevolgen door het rhinovirus inzetten bij omzetverlies? Dat is de vraag. De TVL is specifiek in het leven geroepen voor COVID-19 en is het dus niet de bedoeling om hiervan gebruik te maken bij omzetverlies door rhino. Bij de NOW-regeling zou dit wel het geval kunnen zijn wanneer er (o.a. voldoende) omzetverlies is als gevolg van buitengewone omstandigheden, die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Rhino zou in potentie een buitengewone omstandigheid kunnen zijn als de onderneming vanwege een besmetting (of vrees daarvoor) de onderneming anders moet indelen of werkzaamheden moet afschalen. Wel is het zo dat de NOW-regeling is bedoeld voor het behoud van werkgelegenheid en niet per se om omzetverlies te compenseren. De subsidie zou dan ook ten goede moeten komen uit de loonbetaling van werknemers in plaats van exclusief het waarborgen van continuïteit van de onderneming.

Uitstel Belastingdienst

Als gevolg van COVID-19 is het beleid van de Belastingdienst rondom het verstrekken van uitstel van betalingen tijdelijk versoepeld. Hoewel deze maatregel is geïntroduceerd vanwege COVID-19 is het op basis van een besluit van de Staatssecretaris[1] niet vereist dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door toedoen van COVID-19. Indien een ondernemer door de uitbraak van het rhinovirus in betalingsproblemen raakt, kan dus ook een beroep worden gedaan op bijzonder uitstel van betaling. Onderdeel van het versoepeld beleid is dat onder voorwaarden een verlenging van het bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd, echter hierbij geldt wél dat de betalingsproblemen voor minimaal 70% moeten zijn ontstaan door COVID-19.

Op de website van WVDB Adviseurs en Accountants wordt aandacht besteed aan de juridische, financiële en fiscale aandachtspunten van het rhinovirus als gevolg van het afgelasten van de wedstrijden.

Vond je dit artikel interessant? Bekijk dan ook het artikel over de impact van coronamaatregelen op de paardensector en betere bescherming voor paardenhandel

Wil je tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar €44,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: