Artikel staat van de paardensector (3)

De staat van de paardensector (3)

Geen revival maar wel een nieuwe lente.

Vorig najaar publiceerde De Hippische Ondernemer twee artikelen over de huidige staat van de paardensector. We legden de vinger bij een aantal ontwikkelingen, pleitten voor een revival en beloofden de lezers een reactie van beleidsmakers in de sector. Na een recente interessante gedachtewisseling concluderen we: voor een revival is de tijd niet rijp, maar er is wel sprake van een ‘nieuwe lente’.

De toekomst van de paardensector gaat ons ter harte. Daarom hadden we ons als ‘Hippische Ondernemer’ meer voorgesteld van het dit artikel.

We dachten in de vorm van  mooie vergezichten, plannen, één sterke organisatie. Het liep anders en dat begrijpen we ook wel. Het KWPN is zich opnieuw aan het uitvinden (zie HO 01/2019). Binnen de KNHS vindt in zekere zin een vergelijkbaar proces plaats na de crisis rond de voormalige directeur. De FNRS zit in een proces van vernieuwing. En binnen de Sectorraad Paarden zijn mensen en middelen maar beperkt voorhanden. Ons gevoel van urgentie om te komen tot één sterke organisatie blijft.

In het meinummer komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.