Onderwijs 2019

Hippisch onderwijs: versnipperd en moeilijk te doorgronden

Wie kwaliteitsverbetering hoog in het vaandel heeft staan, investeert in goed onderwijs. Goed opgeleide mensen zijn essentieel voor het behalen van succes op elk niveau. De paardenwereld roept om goed opgeleide mensen, maar weet na al die jaren blijkbaar nog steeds niet de weg in de wirwar van aangeboden opleidingen. Het is aan alle betrokken onderwijsaanbieders daar gezamenlijk duidelijkheid in te scheppen. Daarom geeft de Hippische Ondernemer onderwijs voortaan een plaats in het blad.

Onderwijs is een belangrijk speerpunt om tot kwaliteitsverbetering te komen. De stand van zaken is verre van dat. Het hippisch onderwijs in ons land is sterk versnipperd en moeilijk te doorgronden. Voor je het weet zit je bij een leuke, maar niet erkende opleiding en wat kun je er dan uiteindelijk mee? Is het niet ontzettend moeilijk een juiste keuze te maken? De markt vraagt vakmensen. Voor het meinummer van de Hippische Ondernemer spraken wij een aantal insiders in het onderwijs over de huidige stand van zaken.

 

De KNHS maakt er op dit moment serieus werk van, evenals een aantal mbo- en hbo-opleidingen, maar die kunnen niet verbloemen dat het totale onderwijspalet al jaren zeer versnipperd is. Zelfs deskundigen hebben er geen goed zicht op. Hoe moeten schoolverlaters en hun ouders een keuze in het studieaanbod in de paarden maken? Men ziet door de bomen het bos niet meer. Bovendien is de beschikbare studie informatie verre van uniform. Neem daarbij het gegeven dat al die scholen en opleidingen ook nog eens elkaars concurrent zijn en je mag concluderen dat het aardig chaotisch is in het paardenonderwijs. De paardenbranche heeft er alle belang bij om orde te scheppen in die chaos. Toch gebeurde er tot nu toe nauwelijks iets. Of men ziet er het belang niet van in, of men begint er niet aan omdat het onbegonnen werk lijkt.

In het meinummer komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.