Nieuwe btw-regels e-commerce: de aandachtspunten voor ondernemers

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels voor e-commerce. Voor hippische ondernemers zijn deze nieuwe regels van belang wanneer je paarden verkoopt aan particulieren of niet btw-plichtige ondernemers of via een eigen webshop of extern platform paardenartikelen verkoopt aan particulieren in andere landen van de Europese Unie (EU). ABAB Accountants en Adviseurs, partner van De Hippische Ondernemer, heeft de regels op een rij gezet.

Huidige situatie

Op dit moment kunnen ondernemers die goederen leveren aan consumenten te maken krijgen met een bijzondere btw-regeling: de regeling voor ‘afstandsverkopen’. Op het moment dat in een lidstaat het drempelbedrag voor leveringen aan consumenten wordt overschreden, moet je als Nederlandse ondernemer de btw afdragen in de lidstaat van de consument. Deze drempelbedragen verschillen per Europese lidstaat. Zolang de drempelbedragen in een ander EU-land niet worden overschreden, geldt de hoofdregel voor goederenleveringen in de btw. Dit betekent dat je de btw verschuldigd bent in de lidstaat van vertrek van de goederen. Dit kan leiden tot zware administratieve lasten voor u als ondernemer. Daarnaast moeten de goederen bij toepassing van deze regeling worden verzonden of vervoerd ‘door of voor rekening van de leverancier’ (vervoerseis).

Nieuwe btw-regels e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnen de drempelbedragen voor afstandsverkopen. Met uitzondering van kleine ondernemers die een omzet behalen van minder dan € 10.000 per jaar, geldt voor iedere afstandsverkoop dat de btw verschuldigd is in de lidstaat van de consument. Ook de vervoerseis is verruimd. Vanaf 1 juli is het voldoende als de leverancier direct of indirect een rol speelt bij het vervoer. Enkel en alleen als de leverancier op geen enkele wijze bemoeienis heeft met het vervoer zijn de regels niet van toepassing. In dat geval gelden de reguliere regels voor goederenleveringen en is de btw verschuldigd in de lidstaat van vertrek of verzending van de goederen.

Niet btw-plichtige afnemers in andere EU-landen

Voor goederenleveringen aan ondernemers in andere EU-landen gelden de nieuwe regels niet. De nieuwe regels hebben betrekking op niet btw-plichtige afnemers in andere EU-landen, zoals particulieren/consumenten of niet btw-plichtige ondernemers die de landbouwregeling toepassen.

Gecentraliseerd aangifteportaal

Er komt een gecentraliseerd aangifteportaal waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Met het centraal aangifteportaal, het ‘One Stop Shop-systeem’ (OSS), moet een Nederlands bedrijf via een Nederlands aangifteportaal btw-aangifte doen in alle andere landen. Het is niet verplicht om het OSS-systeem te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om op reguliere wijze in alle landen aangifte te doen. Voor jou als hippische ondernemer heeft dat in veel gevallen niet de voorkeur, omdat het leidt tot zwaardere administratieve lasten. Let er wel op dat het niet mogelijk is om via het OSS-portaal btw terug te vragen. Daarnaast gelden er zwaardere administratieve eisen bij gebruikmaking van de nieuwe regels en heb je een administratieve bewaarplicht van tien jaar.

Kleine ondernemers

Ondernemers die voor maximaal € 10.000 per jaar goederen leveren aan particuliere afnemers/consumenten binnen de EU, kunnen gebruikmaken van een goedkeuring om de btw te blijven berekenen en betalen in Nederland. Deze regeling is niet verplicht. De grens van € 10.000 geldt voor de omzet buiten Nederland, maar binnen de EU. Behaalt een ondernemer bijvoorbeeld een omzet in Nederland van € 50.000 per jaar, maar in andere EU-landen voor goederenleveringen aan consumenten van € 7.500? Dan mag hij de vereenvoudigingsregeling voor kleine ondernemers toch toepassen. Zijn omzet naar consumenten in andere EU-landen is namelijk minder dan € 10.000 in dat jaar. Om de drempel te bepalen voor 2021 hoef je geen rekening te houden met het gehele jaar, maar slechts met de periode vanaf 1 juli 2021.

Factuurvereisten

Ondernemers kunnen vasthouden aan de Nederlandse factuurvereisten. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat zij via het centraal aangifteportaal (OSS) aangifte doen in de andere Europese landen. Als je ervoor kiest om geen gebruik te maken van het OSS-portaal, dan moeten de facturen voldoen aan de factuurvereisten van het land van de afnemer.

Margeregeling

Bij verkoop van paarden of paardenartikelen kan de margeregeling van toepassing zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het gebruikte goed is ingekocht van een particulier. De ondernemer is dan slechts btw verschuldigd over zijn marge. In geval van margegoederen geldt de afstandsverkopenregeling niet en geldt de hoofdregel, namelijk heffing in het land waar het vervoer aanvangt. De levering door een handelaar van gebruikte goederen vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat valt gewoon onder de margeregeling. De handelaar is dus over zijn winstmarge Nederlandse btw verschuldigd naar het tarief van 9% of 21%. Bovendien tellen goederenleveringen met toepassing van de margeregeling niet mee om het drempelbedrag van € 10.000 te bepalen.

Bron: ABAB Accountants & Adviseurs

Vond je dit artikel interessant? Bekijk dan ook het artikel over de impact van coronamaatregelen op de paardensector en betere bescherming voor paardenhandel

Wil je tweemaandelijks op de hoogte gehouden worden over alles wat er in de hippische sector speelt? Sluit dan voor maar €44,50 per jaar (6 nummers) een abonnement af op de Hippische Ondernemer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Vind je dit artikel interessant?

De Hippische Ondernemer deelt vaker dit soort artikelen. Meld je gratis aan voor onze nieuwsbrief, om op de hoogte te blijven. 1400+ ondernemers gingen je al voor!

Nieuwste berichten: