Harry-Boertjes-FNHB

Wat doet de FHNB?

Veel mensen weten niet wat deze organisatie precies inhoud. Dat is ook wel logisch, want de FNHB heeft zich nooit ten doel gesteld om zich duidelijk te profileren naar de markt. Wat doet de FNHB dan, wie zijn de leden en wat is de markt? Voorzitter Harry Boertjes legt het aan u uit.

In de periode van de MKZ crisis rond 2001/2002 werd het al snel duidelijk dat de paardensector niet één gezicht naar buiten had. Vanuit een initiatief van enkele mensen uit de sector is toen hals over kop een congres georganiseerd met als titel ‘Het belang van belangenbehartiging in de paardenhouderij’. Verschillende professionals uit verschillende takken van de paardensector meldden zich aan als vertegenwoordigers, waardoor het Platform Professionele Paardenhouderij, het PPP, ontstond.

Het ontstaan van Platform Professionele Paardenhouderij
Omdat de Sectorraad Paarden, een voormalige subcommissie van het toenmalige Landbouwschap, niet opkwam voor de belangenbehartiging van de ondernemers in de paardensector, nam de PPP deze taak op zich. Het PPP had als doel om paardenhouderij breed te willen ondersteunen bij ontwikkeling en belangenbehartiging richting overheden en waar dat ook maar nodig is. Door de jaren heen werd de groep georganiseerd naar een Federatie (FNHB), zodat het een rechtspersoon werd die ook een officiële vertegenwoordiger kan zijn diverse branche organisaties. Dit was vooral interessant voor hippische ondernemers die niet onder KWPN, KNHS, LTO, SNDR, Koepel Fokkerij en FNRS vallen. Toen de FNHB werd opgericht, kwam er een definitieve zetel in de huidige Stichting Sectorraad Paarden, de SRP. De vertegenwoordiging geschiedt door de voorzitter.

 

Wat doet de FNHB hedendaags?
De FNHB heeft een secretariaat welke tegen onkostenvergoeding het bestuur ondersteunt. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Het zijn wel organisaties met heel verschillende werkzaamheden en belangen. Dat maakt het soms ook onduidelijk waar de FNHB voor staat. Maar nu in deze roerige tijd door de uitbraak van het coronavirus wordt het maar te meer duidelijk wat de rol is.
Harry: “De SRP probeert de directe gevolgen en de gevolgen op lange termijn in beeld te krijgen bij het ministerie van LNV en Economische zaken. Bij aangesloten organisaties wordt gevraagd wat de gevolgen en directe problemen zijn. De vakgroep paardenhouderij LTO heeft een zelfstandige zetel in de SRP en ook een toehoorder zetel in de FNHB. Samen met de commissie Welzijn en de Stichting Keurmerk Paard en Welzijn proberen wij de belangen van onze sector in Den Haag te verdedigen.”

Lees meer over dit onderwerp in Editie 2 van De Hippische Ondernemer 2020. Heb je ook interesse in andere onderwerpen? Abonneer je dan nu op De Hippische Ondernemer.